Pink candle

Incazelo yekhandlela elingumbal o pink, ngabe lenzani lelikhandlela? Sizoxoxa ngomsebenzi wekhandlela eli pink.

Ikhandlela eli pink, Ikhandlela lothando, ubungani, injabulo nokuthula. Ikhandlela eli-pink elothando elimsulwa olungenakho ukuhalelana ngokocansi njengothando lwengane nomzali, umamezala nomakoti. Uyalisebenzisa lelikhandlela ukuze uthole ukunakwa ngomunye umuntu. Liyasiza ekutholeni uthando olusha Kanye nabangani abasha. Lelikhandlela elezinhloso ezinhle.

Amaphupho menu

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp