Ukucupha indoda or ukubopha umfazi or ukukhiya is amost the same thing, the intention is to stop your partner from cheating and sleep around, there is a believe in zulu cultrue that you can stop your partner from sleeping with another man by using umuthi, there are many kinds of the umuthi that is used for this purpose, ukucupha is done by married man that want to controll the wife, normal such muthi is used on isithembu, were a man has mutliple wifes. below we will look at dofferent muthi for ukuchupha umfazi

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Scammer Alert!! Kunama scams aqola abantu, athi azobuyisa umuntu, akwenzele umuthi on your behalf, bese ukhokhile akunike ama articles ami. Angisebenzisani nabo Thokoza gogo, Ayikho inyanga ekwazi ukukhafulela omunye umuntu. Imithi idinga wena mnikazi ukuthi uzenzele. Ayikho inyanga ebuyisa umuntu ngesithombe. Before ufakele imali umuntu mbuze ukuthi uzokuposela yini imithi? uma engakuposeli vula icala. Ungamfakeli imali umuntu othi uzokwenzela umuthi. Always ask for a person's bank account and click verify sender ukuze uthole ama details ebank owner.