Umuthi wokukhipha isinyama udinga lamakhambi alandelayo: Unukani, intolwane, isiqungwa / isqunga, Umaphipha kanye namanye amakhambi esinyama, Uzowahlanganisa lamakhambi ngesikalo esivumelana nawe, uzowagxoba, ayi yimphuphu, bese uya geza, uya phalaza, uya qguma abanye bathi uku futha. Uzosebenzisa iyezi leli : ukugeza isinyama, ukugeza isisu esaphuphuma, nawe owakhipha isisu, ukukhipha isilwane, ukukhiph isichitho, geza amathunzi amnyama, ukususa isikhwakhwalala. Kodwa kuncika kuhlobo lwesilwane noma isinyama ofuna ukusikhipha kungenzeka ufake amanye amakhambi ngaphezulu ukuze umuthi wakho usebenze kahle.

Isinyama english
Isinyama

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Scammer Alert!! Kunama scams aqola abantu, athi azobuyisa umuntu, akwenzele umuthi on your behalf, bese ukhokhile akunike ama articles ami. Angisebenzisani nabo Thokoza gogo, Ayikho inyanga ekwazi ukukhafulela omunye umuntu. Imithi idinga wena mnikazi ukuthi uzenzele. Ayikho inyanga ebuyisa umuntu ngesithombe. Before ufakele imali umuntu mbuze ukuthi uzokuposela yini imithi? uma engakuposeli vula icala. Ungamfakeli imali umuntu othi uzokwenzela umuthi. Always ask for a person's bank account and click verify sender ukuze uthole ama details ebank owner.