ukuphupha uzichamela or uchamile or uchama ngabe kuchazani?

Ukuphupha umchamo means to dream of your urine. This dream might means that your life is getting cleansed, all your bad energy is getting removed and bad people people as well. Amaphupho amayelana nomchamo, angomchamo achaza ukuthi kunokubi okuphumayo empilweni yakho noma okumele ukukhiphe, Ukuphupha umchamo wakho isikhathi esiningi uphupha uchama uma unezinkinga ngesingisi ezibizwa nge strees , ake ubheke ukuthi izinkinga unezinkinga yini ezikukhungethe empilweni yakho, ukungabi nemali kuyinkinga , ukungaphili kahle kuyinkinga, ukungalungi kwezinto kuyinkinga , uma ukhuluma ngezinkinga abantu baye bathi mina anginankinga asho umuntu ehleli phezu kwezinkinga. Ukuphupha umchamo , indle / amakaka/ amasimba kuyaye kuthiwe kuhambisana ne sichitho.

Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.