Intsingiselo yamaphupha amabi. Amaphupho amabi enzeka isikhathi esiningi uma kunomoya omdaka, uphupha kabi uma kukhona isipoki or utikoloshe or isikhova. Amaphupho awulaka ulwa, uthetha , uxabana nabantu ajwayele ukwenzeka uma unencindezi yomqondo. Ukuthunyisa izinyamazane , ugeze ngamanzi olwandle kuyasiza kakhulu ekususeni amaphupho amabi. Zama ukulala ngezingubo ezihlanzekile, phuza itiye elibizwa nge chamomile lithambisa umqondo u-relax kahle uma sewulele. Ukusaba ukulala. Ngenxa yamaphupho amabi uze uthole umuntu esesaba ukulala. Ukushawa uvalo ngaphambi kokulala kuyinto ejwayelekile kulaba abanamaphupho asabisayo. Amaphupho athusayo ayenzeka uma ulele endlini efana ne resort, esetshenziswa abantu abaningi abanemimoya, kuyenzeka kushonele abantu kulezindlu. Kubalulekile ukuhlanza indlu ozolala kuyona uthunyise i-sage. Uma abantu bekugadla ngemithi bekuthumela ngesilwane uphupha kabi.

Read more dreams below Imithi iziwasho

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Read more ngamaphupho...