Amaphupho amayelana nokusonta kanye nonkulunkulu. ukuphupha usonta , kukhona amakholwa amaningi noma abazalwane abaningi befake umfaniswano wesonto, ufake izingubo zesonto, ukuphupha ushumayela usesontweni or uthandaza or ukhuleleka , ukuphupha uqgoke umnazaretha noma ijazi lobufundisi noma uphupha ugwaba, ngesinye isikhathi uyaphupha uxoxa nonkulunkulu, kuyenzeka uphuphe isonto ongasonti kulona ngesinye isikhathi uze uphuphe ufake izivatho salelosonto, ukuphupha isinto kuchaza ukuthi unesithunywa esifuna uye kulelosonto, noma idlozi lakho elashona lalikholwa kulelosonto noma lelosonto lingakunika usizo ezintweni ezikuhluphayo empilweni, okunye ongakwenza okulula uma ungenalo uthando lokukhonza kulelosonto, ngukuya esontweni ufike unikele khona bese wenza isicelo ngenhliziyo noma isiphi isicelo, kungaba isicelo somshado noma semali noma sokuhlala ngokuthula emzini wakho. Abantu abaningi baye baphuphe lamasonto alandelayo, amaroma, izayona, ushembe, zcc, abapostoli, kuyenzeka uphuphe usesontweni kudliwa, noma uphuphe umfundisi or upastor or umshumayeli. ufunda ibible ephusheni kona kuchazana ukuthini? kuchaza ukuthi zisondelanise nesonto

Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.