iphupho lokuphupha umuntu osewashona

ukuphupha uhamba nomuntu ongasekho, ukuphupha ulwa nomuntu ongasekho. ukuphupha ukhuluma uxoxa nomuntu owashona. uxabana nomuntu osewashona. ukuphupha ulele nomuntu osewashona noma wenza ucansi naye.
Ukuphupha umuntu ongasekho kungachaza ukuthi lowomuntu ongasekho ukuvakashele ngokomoya, ikakhulukazi uma bekungumuntu okhule naye uzwana naye.

Read more dreams below Imithi iziwasho

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Mpumelelo 2021-10-19 10:51:10
Ngicela ubuza inkockazi wam uphupha ngathi uganxe sling bag ngoku ujikelezwa zizinja zifuna ukutsibela sona uyasibslekisa
Mpumelelo 2021-10-19 10:54:30
Ngicela ubuza inkockazi wam uphupha egangxe sling bag ngathi ujikelezwa zizinja zifuna le bag ngathi oko eyiphephisa de yamxhumela l
Sonto Nhlapo 2021-12-09 15:33:13
Ngicela ukubuza uma uphupha usontweni nicula ebese ubona umfundisi wakho omkhulu (arch bishop) okade washona egqoke iblue n white isambatho sesonto ehlezi etafuleni nabanye abafundisi
Ncobile kunene 2022-02-05 05:38:49
Ngiphuphe emzimkhulu kuvutha indlu yotjani,ekababa omkhulu lendlu kepha Ngati yokheliswe abantwana besisu sikamama ngobe bebawasha eduze kwalowomlilo,kepha Uma uwucimile awubhula ngehlahla
Martha Mhlambi 2022-05-11 20:04:37
Ngicela ukubuza ukuthi uma ngiphupha umyeni wami osewashona engivakashele ambethe izimpahla zangenhla komzimba wakhe ngezansi angembethe lutho aneke ubhulukwe bakhe nebangezansi ediladeni bumanzi maqede angibonise amahembe amabili anamablomo athi ngikhethe elilodwa uzongishiyela lona kuchazani lokho
Sabelo Jili 2022-05-13 00:14:30
I need medicine to make my partner to feel me alone when we make sex
Nontle 2022-05-20 07:30:45
Ndicela kubuza Xa uphupha mntu wakho Niagara usuke phuphan
Nontle mbs 2022-05-20 09:03:50
Ndicela kubuza kuchazani kuphupha mntu wakho ngath nishadile kodwa nibe ningekashadi
Nontle mbs 2022-05-24 12:28:05
Ndicela kubuza kuchazani kuphupha mntu wakho ngath nishadile kodwa nibe ningekashadi
Lindiwe Maseko 2022-07-07 02:53:41
Nginokuphupha usesi kamana osewashona njalo uhlale ekhoba emaphusheni.noma lilibi noma kuyiphupho je.engabe kuchazani
Ntombifuthi Buthelez 2022-07-16 14:20:19
Ngiphuphe ugogo wami osashona ngilele naye embhedeni enezi londa ezinqeni zphuma igazi sengcolise ebsilele kukho ngithi kuyena kungcono gogo uye eclinic gogo ubuthuleleni kodwa.
Ntombifuthi Buthelez 2022-07-16 14:21:15
Ngiphuphe ugogo wami osashona ngilele naye embhedeni enezi londa ezinqeni zphuma igazi sengcolise ebsilele kukho ngithi kuyena kungcono gogo uye eclinic gogo ubuthuleleni kodwa.
Msawenkosi 2022-09-13 14:46:55
Uma uphupha umama wakho ongasekho ekuthethisa kuchaza ukuthini
Sakhile maduna 2022-09-30 07:20:47
Ngiphuph umah sewashon kodw esendlini encane sengath ubethoyileth esukum egqok ipenty kuchazan lokho, kanti washon ngimnakekel ngayoyonke indlel nendl yakhe ngangiyisula if esezonele
Sibongile Zondo 2022-10-19 14:23:45
Kusho ukuthini ukuphupha umawakho osewashonaumphuphe esebhokisini belibambili mina ngikhala ephusheni
Paulin 2022-10-22 09:33:02
Ngiphuphe ngihamba nomamazala wami sicoca ongasekho
Snethemba makhaye 2022-10-26 08:27:14
Ngicela ukubuza ubangabe uphuphe ingane kacc wakho uyishitsha unabukeni lanikhona khona amanzi ahleni kodwa acwele yonke indlu kuqabuke umuntu awashule lamanzi kodwa awaphelu mawushona ngapha eceleni ubheka indawo yokuhamba khona isibhedlela khona lana
Gcwalisani moloi 2022-11-17 10:02:31
Ningisiza ubaba ongizalayo walimaza umuntu washona manje loyomuntu uyabuya kuye ambone ngamehlo amshaye amklinye angazi ngizokwenzenjani ngizihambile izinyanga lutho ukusizakala bengicela usizo ngingenzenjani
Gugu cele 2022-12-13 00:47:17
Ngcela ukubuza ukuty kichazani
Siwe Khambule 2023-02-26 10:12:22
Ngicela ukubuza umngani wami uphuphe uMa wake ongasekho embuza ngesonka lake ukuthi kanti likuphi..Kodwa sewahlukana nalo..uMama washing besathadana
Siwe Khambule 2023-02-26 10:13:20
Ngicela ukubuza umngani wami uphuphe uMa wake ongasekho embuza ngesonka lake ukuthi kanti likuphi..Kodwa sewahlukana nalo..uMama washing besathadana
Mongikazi Ngceku 2023-03-14 15:36:07
Ukuphupha uhamba ebumnyameni ,then xa unkqonkqoza uvulelwe ngu mama wakho ongasekho
Wendy Kasana 2023-03-19 00:04:25
Thokoza mkhulu . Cela ukubuza ndingugogo wentsimbi emhlophe .Cela ubuza xa ndiphupha ndinxibe intsimbi emnyama . Ndibone neblue .Kuthetha ukuthini .
Charity Mfazwe 2023-03-30 12:24:45
Sawubona ngicela kubuza kuthi kusho kuthini ukuphupha ukilina indlu okubasa kuyo kuvele nomuntu ongasekho.Ngiyabonga
Zamambo Tetcla 2023-06-19 13:18:00
At one stage ngaphupha usisi wam ongasekho engisiza engikhethisa okukugqoka ngoba ngayiya kwi date thizeni but zonke izicathulo ngangifisa ukuzigqoka ngangizithola zingaphelele ngaze ngavuma ukugqoka engangizikhethelwe uyena, kusho ukuthini
Nonhle Hlophe 2023-07-06 21:32:03
Ngibingelele ekhaya ngicela ningihlaziyele nali iphupho ngiphuphe umawe ex yami osewashona engibiza ngaya kuyena wanginika uplastic wegift onengane ehlekayo ngaphandle mangiwuvula unoblanket omuhle wengane wangnikeza nephepha engathi i invoice elibhalwe uR1900 wathi angiliyise somewhere bazoyisayina bese benginika lemali ebhaliwe phansi ewu R1900 ubejabulile nje futhi ecwebezela ngabe lichazani ngbonge nisazophendula 🙏🙏
Cebisile Khumalo 2023-10-10 21:14:39
Ngicela ukubuza ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuphupha umuntu egula ezacile eseze waba mhlophe ngokwebala. Kusho ukuthini ukuphupha ubabezala ethetha egcekeni, efuna kukshaya kodwa ukwazi ukbaleka? Ngyabonga

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Read more ngamaphupho...