Ukuphupha ishoba/leshoba lesangoma eliwumbala othile

Ishoba is an animal tail that is used by isangoma, on this article we will look at the meaning of dreaming ishoba. Kungenzeka uphuphe uphethe ishoba lenkonkoni / lenkomo elimhlophe, elimnyama, elimpunga/ elibovu noma imuphi umbala. Kungenzeka ishoba uliphuphe ulinikwa ngumuntu osashona, ugogo, umkhulu, umama, usisi, ubhuti, noma ngabe ulinikwa ngubani akunankinga kodwa inkolelo ithi usuke ulinikwa abantu bakini abangamadlozi. Ngesinye isikhathi uphupha ibhayi or isikhwama futhi. Iphupho leli elimayelana nesiphiwo sokuba isangoma. Uma uphupha leliphupho ake uye esangomeni esiseduze nawe uye kohlola. Ukuphupha umngoma, isangima, ukuphupha ubhula, uhlola, ukuphupha uyisangoma, uthandana nesangoma, uthwasa, ukuphupha ugobela konke lokhu kungachaza ukuthi unobiza lokuba yisangoma noma unemimoya, uqaphele ukuba nemimoya akuchazi ukuthi yiba yisangoma ngesinye isikhathi uyaba nemimoya oyinikwa abadala ukuze wenze izinto ezithile emndenini kodwa ezingahlangene nobungoma.

Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.