isicathulo meaning? isicathulo is a shoe, iteku is a sneaker, on this article we will explain dreams that are related to a shoe. kungenzeka uphuphe uphiwa isicathulo esisha noma esidala noma esigugile noma ezengane noma esezaqgokwa ezibhobokile ezidabukile, uma uphiwa izicathulo ezindala ezigugile ezidabukile ezimanzi ephusheni lokho kusho ukungahambi kahle kwezinto, izicathulo ezintsha ezinhle zona zibiza inhlanhla, kodwa uma izicathulo zinombala ongathandeki zikhomba ibhadi. kuyenzeka uphuphe izicathulo ezimnyama, ezimhlophe, ezibovu, ezi pink, ezi yellow, yonke imibala iright ayinankinga ngaphandle kombala omnyama. izicathulo ezimhlophe zingakhomba ukukhanya kwezinto, izicathulo ezi green zikhombe umcebo imali. Uma uziphiwa lezicathulo bheka uziphiwa ngubani? uziphiwa ngumama wakho? ngubaba wakho? ngumngani wakho? ngumuntu ongasekho? uma uziphiwa isitha sakho kuyinto embi, uma uziphiwa ngumuntu omthandayo kuyinhlanhla.

Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.