Ukuphupha ulwa sizochaza leliphupha lokuphupha ushaya abantu

Ukuphupha ulwa - in english it means dreaming fighting. Ngabe kwenziwa yini ukuphupha ulwa, ushaya abantu, noma ushawa ngabantu, ubetha umntu, Ngesinye isikhathi uphupha ulwa nomuntu umshaye aze afe. Lokhu kusafana nokuphupha uxabana nomuntu or nabantu. Kuyenzeka ubashaye ubaxoshe ngesinye isikhathi bakushaye bakuxoshe ubaleke uma unesiphiwo samandla uzibone undiza ephusheni. Ngiphuphe ngilwa nomawami or ngiphuphe ngilwa nomzali wami, ngabe leliphupho lichaza ukuthini na?

Zibheke ulwa nani ephusheni? ngabe ulwa nomfowenu, udadewenu, usisi wakho, umama wakho, ubhuthi wakho, ulwa nesilwane, ulwa nendoda yakho, noma ulwa nentombi yakho ? ngiphuphe ngixoshwa ekhaya , ngihamba ekhaya ngabe kuchazani lokho? Kuyenzeka uphuphe uxoshwa kini, lokhu kuchaza ukuthi izindlela ozihambayo seziphambene nenqubo yasekhaya. Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.