Ukuphupha usesikhathini uvuza igazi noma ukuma periods kuchaza into embi ezayo, ubungozi, noma isehlo esithile esingesihle. Kungase futhi kuchaze isichitho leliphupho liyaba khona noma ukhulelwe kalikhethi. Ngesinye isikhathi uyaphupha kodwa uphuphela omunye umuntu esesikhathini, kusho ukuthi nalowomuntu uzovelelwa yinto engeyindle. Kowowonke amaphupho angegazi asho okungekho kuhle. Kubantu abanemimoya, uyakwazi ukuphupha usesikhathini uvuke ngakusasa nangempela ube sesikhathini. Ukuphupha usesikhathini wopha kakhulu ngaphansi kungachaza ingozi enkulu ezokwenzeka noma ibhadi, elikulandelayo.

Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.