Ukuphupha utywala ngabe kuchazani?

Ngiphuphe ngiphuza or ngiphuphe ngidakiwe ngabe leliphupho lichazani na?
Umbuzo?
Ukuphupha utshwala, Ziningi izinhlozo zotshwala kukhona utshwala besizulu, ama cider, iwayini, i wine, ugologo, ubhiya , beer, besintu, besilungu. Ngesinya isikhathi uke uphuphe utshwala buchitheka noma uphuphe ubuphuza udakwe / nidakwe, ngesinye isikhathi uvele uphuphe udakiwe , unxilile. Uma ungumuntu wesifazane liyafika leliphupho, uzibone ugaya utshwala obuhle impela kuphihlike ingwebu.
Impendulo

Ukuphupha utshwala kusho ukuthi abantu bakini abadala bomile badinga ukuphuziswa. Uzothi uqeda ukwenza utshwala bakho ufafaze umamsmamo emsamo, kuthi makuphela lezinye izinkamba uzichele egcekeni, abantu abadala bazophuza badele lapho. When you dream of alcohol it means your ancestors are expecting utshwala ngamanye amazwi kumele wenze itiye.

Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.