ukuphupha okumayelana nezinto zomshado wesilungu noma umcimbi wesintu

Ngiphuphe ngilotsholwa, ngiphuphe ngishada, ngabe lamaphupho ngempela achazani empilweni? Amaphupho abika umshado wona aba njani? uma uphupha ushada ngabe kuchaza ukuthi uzoshada yini?

Ukuphupha ulotsholwa noma ushada nomuntu ongamazi, noma kufika abantu bezokucela ekhaya lakho, noma uphupha umshado, abanye baphupha abakhongi, abanye baphuphe amalobolo, leliphupho alisho ukuthi uzoshada noma angeke ushade. Ukhumbule iphupho li symbolic alisho into oyibonayo njengoba injalo, leliphupho lichaza ukuthi kuzoba noshintsho olukhulu empilweni yakho oluzokwenzeka. Akulona ushintsho olubi lolu kodwa wushintsho oluhle. Leliphupho kwabanye lingafika libe umbondo noma umabo noma umembeso. Umuntu wesilisa naye kuyenzeka aphuphe eshadelwa.

Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.