Uukuphupha ubhosha amasimba

Umbuzo?
Ngiphuphe ngibhosha amakaka ngabe lichazani lilephupho, ngesinye isikhathi ngiphupha amasimba/amakaka. Amaphupho lawa owabalile amaphupho esichitho, uma uphupha amasimba or amakaka kuchaza ukuthi unesichitho, idle iyinto enyanyisayo yenza umsebenzi owodwa nesichitho, isichitho sikwenza ukuthi ungathandeki uma abantu bekubona bakunyanye, uthuvi akuyona into enhle, kuzomele ufake umuthi wokukhipha isichitho. iphupho lifika ngezindlela ezakuhlukene kubantu abahlukene, omunye uzophupha amasimba akhe, omunye aphuphe amasimbi ebhoshi (toilet), omunye aziphuphe enya - ukuphupha unya, omunye aphuphe amasimba esilwane, isibonelo amasimba enja, amasimba ekati, omunye aphuphe amasimba omunye umuntu uthole ukuthi uphupha amakaka engane, omunye aphuphe idede elimnyama. Akhona amanye amaphupho esichitho, ukuphupha uhlanza noma umhlanzo, ukuphupha uchama noma ubona umuntu echama, ukuphupha izimpethu / impethu, ukuphupha iselesele or ixoxo / amaxoxo, ukuphupha inyama yengulube noma ingulube uqobo lwayo. Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.