Ukuphupha ililwane kuchaza ukuthini

Umbuzo?
Ngiphuphe ilulwane indiza endlini , uma ngivuka ngibheka alikho ilulwane endlini. Ngabe kuchazani ukuphupha ilulwane? Kuchaza ukuthini ukubona ilulwane endlini?
Impendulo?
Ilulwane in english means bats, ilulwane isilwane esilala emini sivuke ebusuku sindize, ilulwane ithi mayifane nesikhova ngoba isikhova naso silala emini ebusuku sivuke sindize. Ilulwane limele umuntu oyiphixiphixi or ixoki or umuntu esingathi uyimvu embhathe isikhumba sempisi. Kungaba wumngani wakho oyinyoka, ohleka nawe, kanti akakuthandi or akakufuni or ukucabangela izinto ezimbi. Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.