ukuphupha ufudu, ukuphupha udaka, ukuphupha uhamba kancane, ukuphupha izicathulo ezimanzi, ukuphupha ugijima kungagijimeki ukuhluleka ukuhamba ephusheni, ukuphupha umnenke , ukuphupha isongololo / ishongololo.

Wonke lamaphupho akhombisa ukubambezeleka kwempilo, kunento ebamba impilo yakho ukuthi ingaqhubeka ngokujwayelekile, impilo yakho kayikho upto speed, iqhubekela phambili yakho akuyona lena okumele ngaye uyayithola. Ake ubheke ukuthi yini ekwenza usalele emuva, kungenzeka uyazihlela kahle izinto bese ungazenzi, kungenzeka unama plans amahle okushintsha umsebenzi or ukuqala business kodwa uvele uzithele ngamanzi abandayo . Vuka uzithathe ilanga liyashona.

Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.