Ngiphuphe nginqunu ngingempethe izingubo ngingaziboni, abantu bengihleka, kuchazani ukuphupha ungaqgokile? Ukuphupha unqunu, izingubo zakho zingekho, ungaqgokile kuchaza ukuthi kunemfihlo ngawo obuyifihlile ezophumela obala yaziwe, noma kunento obewucabanga ukuthi abantu kabayazi ngawe leyonto isiyaziwa noma izovela obala yaziwe. Read more dreams below Imithi iziwasho

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Gugulethu Tshuma 2021-10-20 05:30:14
Ukuphupha uphiwa indoda kucazani
Rethabile Mokoena 2021-11-09 08:37:42
Siphupha abantu bekhombana ngesikhamu esigabazi, nobaba ephethe esakhe kuchazani? Siphupha indlu enkulu enezinyoka eziningi ezinye ziluhlazasa zixubile kuchazana?
Biyela thembelihle 2022-02-04 13:20:53
Ukuphupha inyoka enkulu yasemanzini nokuphupha amanzi nje a clean .nokuphupha ufish
Biyela thembelihle 2022-02-04 13:20:55
Ukuphupha inyoka enkulu yasemanzini nokuphupha amanzi nje a clean .nokuphupha ufish
Biyela thembelihle 2022-02-04 13:20:55
Ukuphupha inyoka enkulu yasemanzini nokuphupha amanzi nje a clean .nokuphupha ufish
Lindokuhle Ndlovu 2022-02-17 10:51:51
Sanibona,ngabe kuchaza ukuthini ukuphupha uhamba ngenqola enamasondo bese uyandiza ngayo,uhambe ibangana ubuye uqale phansi endaweni eyehlelayo uhambe ngayo uphinde undize ngayo?
Lindokuhle Ndlovu 2022-02-17 10:56:39
Ngicela ukubuza,ngiphuphe umuntu wami eseshadile,umshado angiwubonanga kodwa bengazi ukuthi useshadile,lapho ngithi ngiya endlini kukhumukebuphaqa ushibilike endaweni eyisihlabathi ebheke phansi,mengiwulanda sengizama ukunyuka akunyukeki isihlabathi siyashibilika singibuyisela emuva ngagcina sengimemeza ngithi ngisizeni,ngavele ngaphaphama.ngabe leliphupho lisho ukuthini?
Lindokuhle Ndlovu 2022-02-17 11:38:06
Sanibona,ngabe kuchaza ukuthini ukuphupha uhamba ngenqola enamasondo bese uyandiza ngayo,uhambe ibangana ubuye uqale phansi endaweni eyehlelayo uhambe ngayo uphinde undize ngayo?
Gracia Msomi 2022-02-25 04:54:50
Ave ngiphupha Kabi bt amaphupho angiwakhohlwa Kanti ngiphupha izinto ezinye zenzeke manje indlela engino Laka ngayo yoh ayichazeki
Noloyiso zuzo 2022-06-29 19:47:32
Kuthetha ntoni ukuphupha ubelwe ityotyombe ze uphinde ulifumane liphi de libiwe kunye ne mpahla engaphakathi ze bathi abantu balongingqi ngok ubeka kwakho ityotyombe ufaneluba usile ubenebhotile ye brandy
Siphiwe 2023-01-06 22:06:52
Uma uphupha ulwa ne X yakho inqunu kuchazana
mbali zungu 2023-01-13 07:38:12
Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha unqunu kungathi ubelethe umyeni wakho bese ubona inkomo ebomvu ekhuluphele inezinombolo
Nonsikelelo 2023-10-20 08:52:07
Kutshoni ukuphupha ubona isoka lakho linqunu, liqamela enyaweni zakho

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Read more ngamaphupho...