Yini amanzi? amanzi is called water in english, imvula is called rain in english. Ngiphuphe amanzi, Ukuphupha amanzi kuchaza izibusiso , kuchaza ukuthi izinto zizokuhambela kahle. ukuphupha ulwandle kuhlangene namadlozi nabantu abaphansi, uma uphupha ulwandle luluhle lucwebile kusho ukuthi abantu abadala bathokozile, uma uphupha ulwandle olunolaka kukhombisa ulaka lwabaphansi lokho. Ukuphupha impophoma kungachaza ukuthi kumele uyogeza empophomeni ukuze uhlanzeke, kungenzeka kukhona okuncolile okwenzile, ziningi izinto ezincolile abantu abazenzayo kumele uziseshe wena ubone yini oyenzile. Ukuphupha ubhukuda /unqgumba or ubhabhadiswa emanzini kumayelana nenhlambuluko. Ukuphupha unethwa kusho izibusiso ezizayo, imvula iyisibusiso neziphiwo. Ukuphupha izulu liduma, imibani, isichitho, izikhukhula kungase kuchaze ulaka lwabaphansi.

Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.