Dj urine umuthi / umxovo wokubuyisa isithandwa sakho esakushiya

Isikhafulo somchamo isiwasho lesi esisebenzisa umchamo wakho as isikhafulo sokubuyisa indoda noma intombi yakho. uma uthi Ngifuna Ukubuyisa Indoda Yami ufike endaweni eright impela. Inhloso yokwenza lomxovo ukuvuselelwa uthando, ukwenza uthando kanye no ukubuyisa indoda.

Udinga ini ukwenza u Dj urine?

uvuka ebsuku ngo 00:00 uchamele (pee) entweni bese uphuma phandle ufake umchamo (urine) omncane emlonyeni Ukhulume ofuna kwenzeke kuwe nebabaz bese uyakhwifa (uyakhafula) noma ufuna kubuyisa x iyabuya bese ugeza ubuso ngosele , phinde nango 4 .

Dj Urine 2 Udinga ini ukwenza u Dj urine?

umsebenzi ka Dj urine, ukwenza uthando nokubuyisa indoda Uyageza ngomchamo wakho uma uya kwibabazi, endlini yababazi uyakorobha ngomchamo (pee) kwakho, njengaku Dj urine 1, uyakhwifa futhi uyakhafula ngawo.

Isikhafulo somchamo for sale

Isikhafulo somchamo esidayisayo lesikhafulo usebenzisa umchamo wakho kanye namanzi olwandle nomuthi esizokunika wona, uzosifaka ku 500ml bottle bese uyashukuza ubize umuntu ofuna akuthande lowomuntu uzobona ngaye esefona esethi uyakuthanda thinta kuzovulekwa whatsapp 063 2780 892

Isikhafulo topics

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Mahlulwana Tandi 2020-08-15 10:46:31
Ngiwenzile DJ Urine izolo, ngifuna ukwaz ukuthi uwenza intsuku ezingaphi??
Future. Nkomo 2020-08-19 13:30:40
So helpful to me thank you a lot
Cynthia Miya 2020-08-31 11:32:15
Ndiyabonga ngo lwazi engilithole la ekhaya futhi ngiyathemba ngizosizakala
Noma - efese vallie 2020-09-01 11:27:59
This true ?
Mbali 2020-09-01 15:31:51
WhatsApp me
Moses Shongwe 2020-09-01 21:00:32
Things are not going well I just want clearing
Nthati Ngoako 2020-09-02 21:33:24
Please translate with English,so I do it for how many days
Thulisile mkhontfo 2020-09-05 07:13:23
Ngiyabonga Keating lengilutfolile
Thulisile mkhontfo 2020-09-05 07:13:23
Ngiyabonga Keating lengilutfolile
Thulisile mkhontfo 2020-09-05 07:14:16
Ngiyabonga lwati lengilutfolile
Malinga 2020-09-08 23:01:01
Uwenza amalanga amangakhi
Avela Bolowana 2020-09-16 11:43:18
Ndicela ukubuza loku ukwenza insuku ezingaphi
machel 2020-09-20 00:02:48
cela buza ukhwifa yikwenzani yikublower noma cha
keitumetse mooketsi 2020-10-02 04:17:34
Ugeza ngayo even if u dont meet him ?what the meaning of khwifa?
Girly mashaba 2020-10-10 00:53:38
What is khwifa
Makhosazana mofokeng 2020-10-20 18:20:08
Ngicela imali no msebenzi mangiqashwa ngivele ngiphumelele
Makhosazana mofokeng 2020-10-20 18:20:09
Ngicela imali no msebenzi mangiqashwa ngivele ngiphumelele
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:19:57
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:21:52
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:21:52
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:03
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:03
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:05
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:06
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:06
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:15
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:15
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:15
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:20
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:20
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:20
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:20
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:20
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Ziyanda mashumi 2020-12-15 10:26:22
Ndicela kubuza ndikhafula how many days
Nombuso Hlatshwayo 2020-12-23 18:29:50
When you say put a small quantity of urine in your mouth, do you mean i must swallow it ad then talk or do you mean i must put a small amount of urine in my mouth and then immediately spit it out and then i talk(say what i want to happen)? I need clearity on that. And what is ukukhwifa?
Thabo Mgxwate 2021-01-12 10:48:45
Ndicela umsebenzi
Hlengiwe Mbatha 2021-01-12 10:57:33
ngicela indlu yami iphume nemali ikhanye
Thembisile Ndhlozi 2021-01-20 20:55:23
Ngicela umsebenzi
Nonhlanhla 2021-01-22 08:00:04
Ngidinga umsebenzi umendo ukuphila
Nonhlanhla 2021-01-22 08:00:42
Ngidinga umsebenzi umendo ukuphila
Nonhlanhla 2021-01-22 08:02:10
Ngidinga umsebenzi umendo ukuphila
Zanele mthembu 2021-01-24 09:31:39
engty ngingasizakala kunzima
Nhlanhla 2021-09-29 14:46:56
Ngiyabonga ngicela ukwazi uwenza izinsuku ezingaki ?
Lungile mahlalela 2021-12-30 14:54:58
Wenta sikhatsi lesinganani ukuvuka ebusuku usebentise u Dj urine ukubuyisa indonda yami
Lungile mahlalela 2021-12-30 14:55:04
Wenta sikhatsi lesinganani ukuvuka ebusuku usebentise u Dj urine ukubuyisa indonda yami
Nombuso ndlovu 2022-03-22 11:18:24
Ngiqela kubuza nginga mbuyisa kanjani umuntu ngangithandana naye
Aphiwe ngwanya 2022-04-06 21:03:25
Cela ukubuza ukubah ingaba wenza ntsuku ezingaphi
Aphiwe ngwanya 2022-04-06 21:03:25
Cela ukubuza ukubah ingaba wenza ntsuku ezingaphi
Nosipho Mkhwanazi 2022-05-05 15:18:23
Wenza one day or.?
David nkosi 2023-06-06 08:18:24
Cela ningibuyisele intombi Yami I cell number yenu ayisasebenzi
David nkosi 2023-06-06 12:42:52
Cela ningibuyisele intombi Yami I cell number yenu ayisasebenzi

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe