Zulu isiwasho

Umxovo wokubuyisa indoda osheshayo usebenzisa umlotho wasendiya. Uma ufuna ukuthenga isikhafulo kuthina bheka inumber ngezansi wenze an order.

Dj Mpuphu isiwasho somlotha kanye nempuphu yasekhaya

Khafula ngomlotha wamandiya ohlangene nempuphu yasekhaya. Isikhafulo lesi sempuphu esokubuyisa indoda yakho, ngisho noma ngabe indoda yahamba ngo 1990 izobuya ngalesiwasho, ngumavulavale wesiwasho. udinga lokhu okulandelayo ukwenza lesiwasho Uthatha impuphu lena yasekhaya uyi mixer nomlotha wakho, konke ukubeke kwi sandla saka left, bese uphumela phandle , ume engcekeni (ebaleni or kwi yard) ekhaya, bese uyakhuluma, usho into ofuna yenzeke between wena nobabazi wakho. uma sewuqedile ukukhuluma uphephethe imixture yakho esesandleni, then go strait endlini ungabheki emuva, ufike uhlale phansi nje for few minutes sewungasukumake uphume and do your daily duties ekhaya. Uzobona indoda izibuyela.

Ukuthenga imithi

Isikhafulo esisheshayo esibenzayo for ukubuyisa isithandwa or umuntu wakho, uma ufuna isiphephetho ake usithinte sikwenzele isiphephetho abuye umuntu wakho uhlukane nokukhala nokubalisa, akunike uthande simyekise ukufeba, uthole umshado. Sithinte thinta kuzovulekwa whatsapp 0633220426

English isiwasho

Spell using holly ash for bring back your partner. This is an isiwasho for bringing back a boyfriend, husband , girlfriend, wife. You need to things to do le-siwasho. Mix both white maize meal and wood ash, put it on your left hand side , stand on the yard not too far from home, speak to your mixture , tell your mixture that you want your boyfriend back or what ever you want to say to your man. When you finished speaking, blow your mixture, then walk away , dont look back, walk back to your house. Sit down for few minutes, less than 5 minutes, after that the ritual is done, you may re-sume your daily duties, your man will comeback soon.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Thandeka Pearl Sibiya MakaBoy Dj Mpuphu uyasebenza bakithi ngiwuzamile labuya ibabazi ngokushesha, iziwasho zalapha ekhaya ziyasebenza ngempela, ngiyazithanda ziwusizo kakhulu.
Comments
NONHLANHLA 2020-09-01 00:47:36
Ngicela ukubuza kuthi Dj Mpuphu uwusebenzisa noma ngasikhathi sini akabekeliwe isikhathi
NONHLANHLA 2020-09-01 00:48:04
Ngicela ukubuza kuthi Dj Mpuphu uwusebenzisa noma ngasikhathi sini akabekeliwe isikhathi
Bongiwe kolanisi 2020-09-02 22:22:34
Ngicela ukubuza ukuthi if awukho emakhaya awunawo lomlotha womlilo ungawusebenzisa yin lona wamandiya yini ngyabonga
Azizipho Jambase 2020-09-05 06:37:12
Wenziwa sikhathi bani uDj mpuphu
Azizipho Jambase 2020-09-05 06:58:59
Wenziwa sikhathi bani uDj mpuphu
Nokuthula 2020-09-20 20:17:08
Can I use umlotha wezi nkuni
Nompilo Makhathini 2020-09-21 15:53:18
If ngiwenza nge holly ash uzosebenz yini coz ngihlala emqashweni
Zamsile Muda 2020-10-07 15:17:34
If ungenawo ulotha wasekhaya ungasebenzisa holy arsh
sesethu biyela 2020-10-25 20:59:32
Mina angazi okwengaphi ngisenza bakith kod lutho umehluko nje
Zulu 2020-11-08 15:40:55
Wenziwa noma ngobani iskhathi?
Thandekile Ngcobo 2020-11-11 23:25:50
Ngisebenzise u DJ tiusue wangisebenzela ibabazi lingibuze ukuthi ngiyalimemeza yin langikhumbula kangaka
Nompilo 2020-11-14 14:53:33
Cela ukubuza ukuth kuyasebenza yini uma usebenzisa I holy ash ,what do you do mawuhlala kwi flat? Please help
Samkelisiwe 2020-12-16 20:38:34
Iskhathi zokwenza dj mpuphu?
Nomfundo Sneh Hadebe 2021-09-15 08:08:08
Cel buza uyasebenza mawubiz omthanday while uhlala nomunye?
Ntokozo khubisa 2021-10-08 16:23:16
Bengicela ukubuza ukuthi if ungenawo umlotha wakho ungawucela yin kwamakhelwqne?
Bomikazi 2021-10-15 12:52:45
Usebe Lisa ngaliphi xesha DJ mpuphu
Mbonisi Bejetwa 2021-11-30 08:57:23
Xa ungumntu ongutata unakho umsebenzisa u-Dj Mpuphu okwesibini ungayisebenzisa iholly Ash xa ungengomntu ubasayo
Mlangeni patricia 2022-03-19 14:02:53
I want help to bring my man back I love him
T p majola 2022-07-08 00:29:06
Ngicela ungubuza umlotha wamadiya no dj mpuphu ngingam yenza noma ngiku maperiod na?
Thobile Makhanya 2023-04-07 15:38:29
Cvela ukubuza ukuthi udj mpuphu umusebenzisa noma ingasiphi iskhati
Thobile Makhanya 2023-04-07 15:38:46
Cvela ukubuza ukuthi udj mpuphu umusebenzisa noma ingasiphi iskhati
Nolwazi mkhize 2023-09-26 20:03:04
Cela kbuza mayelana nesikhafulo kuth sisebenzisa noma ngabe skhathi sini ngybonga .udj mpuphu
Nolwazi mkhize 2023-09-26 20:04:00
Cela kbuza mayelana nesikhafulo kuth sisebenzisa noma ngabe skhathi sini ngybonga .udj mpuphu

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe