Dj spirit isiwasho

Dj spirit isiwasho somlotha wandiya ohlangene ne spirit. Lesi isiwasho samahhala sokususa isilwane. Lesiwasho siyakilina izinto ezimbi kuwena, abanye bayaposa bathi babuyelwe ngama-x emva kokusebenzisa uDj spirit. Lesiwasho esokuthola umsebenzi, isiwasho lesi sokukhipha amabhadi, amathunzi, ukulahla isilwane, ukukhipha isinyama, isilwane esilala nawe, lesiwasho sizokwenza ukuthi ube kilini, isiwaso lesi sogazi ukuthandeka kubantu.

Indlela yokwenza uDj Spirit

Isiwasho lesi usenza ngokuhlanganisa lokhu okulandelayo. Udinga ukukha amanzi ahlanzekile (clean), uwafake ku 2 litre, Bese uthatha lezithako esizibalile ngenhla uzihlanganise uzifake ku 2 litre wakho. Ngalesiwasho sakho uyaqguma (steam or uyafutha), ugeze - uma ugeza ngalesiwasho ungayifaki insipho, ekuseni uyavuka uphalaze ngalesiwasho. Kumele lesiwasho usisebenzise usiqede ezinsukwini ezintathu. Emva kwezinsuku ezintathu uzobonake izinto zakho ziqala zikhanya. Isiwasho senhlanhla lesi izinto zakho zizokhanya bha. Umavula kuvaliwe, uzozibona futhi sewunogazi, isilwane sesiphumile kuwe, isiwasho sogazi lesi.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
Aphindile 2020-01-24 19:55:27
Cela kukhany ebpmin bam
 • Jabu 2020-03-11 08:01:35
  Ngiyabingela kulelikhaya besacela kukhaye kimi nomdeni wami nobaba ayeke ukungihlukumeza ngokuthanda abafazi athole sebenzi ngiysbonga
 • Anele 2020-04-17 20:44:08
  Ngisacela izinto zam zikhanye, isichitho sibuyele kumnikazi waso
 • Mpume 2020-04-29 22:48:20
  Uyayisebenzisa insipho uma ugeza ngaso
 • Mpume 2020-04-29 22:48:36
  Uyayisebenzisa insipho uma ugeza ngaso
 • Makhosi 2020-05-19 00:29:05
  Ngicela izinto zami zikhanye kusuke sonke isinyama
 • Makhosi 2020-05-19 00:30:42
  Ngicela ischitho sibuyele kumnikazi waso
Nonhla 2020-01-24 23:16:59
DJ spirit,kuyakhanya umsebenzi uyabonakala
 • Tshidi 2020-02-10 22:22:43
  Ndicela kukhanye ebomini bam nabantwana bam
Annah theni 2020-01-25 19:23:03
Ngicela inhlanhla yemali nalobaba enihlala naye angiphe a hlukane nalo sesi athandana
Mpume 2020-01-27 17:10:59
Ngicela kukhanya konke engikwenzayo
Cmankery 2020-01-27 18:12:47
Ndicela intlahla yemali &nolomntu endijola naye ayeke ukufeba atande mna ndedwa
 • nonhlanhla 2020-05-27 20:54:24
  ngicela ibabaz lingiphe imali lingithande lingishade
thando 2020-01-27 19:22:05
Sєňɢıզѧʟıʟ uҡusєɞєňzıs uԀj spıяıţ ňɢıċєʟ ıɞѧɞѧz ʟѧm ʟıɞuʏ kim
Simphiwe 2020-01-28 18:10:26
Ngicela inhlanhla yemali nokuth ngiphase ecollege engifunda kuyo.bengisenza udj 2l
Snethemba zam 2020-01-29 14:13:25
Dj spirit nginethemba kuwo uyasebenza
Nomusa 2020-01-31 15:32:22
Ngicela inhlanhla yemali nempumelelo
 • Nompilo 2020-02-06 10:57:59
  Ngicela nhlanhla yemali nempumelelo
 • Sameke byela 2020-03-19 23:38:36
  NGicela kukhanye zonke izinto zamI nebabazi lami liKhan yelwe , umuzi , msebenzi , I moto, UK shado,imagli, konke kuhambe kahle kithina sobabili
Sinenhlahla 2020-02-02 12:29:57
Ngicela ukukhany kukho konke engikwenzayo ngegama le power dock rock
Nonhlanhla 2020-02-05 08:21:37
Ngicela Inhlanhla yomsebenzi kuphume isichitho emzimbeni ngithandeke kubantu
Thembelihle 2020-02-11 13:38:58
Ngicela kukhanye ngibenezinhlahla ngithole nomsebenzi
Alime 2020-02-21 16:35:44
Ndicela intlahla yemali noba kukhanye kuyoyonke into endiyenzayo
Alime 2020-02-21 16:47:15
Ndicela intlahla yemali noba kukhanye kuyoyonke into endiyenzayo
 • Dudu 2020-04-15 08:40:17
  Ngicela kukhanye konke ibabaz lam libuyele kim lingifonele malibuya siyephambili ngempilo lingishade ngicela nomtanam 1brn athole umsebenzi 2brn aphase okunye ngcela ukubuza iyini compor block ngifuna ukuqala dj spirit
YENZIE 2020-02-29 03:13:33
Ngicela konke kukhanye baba ndlovukazi
Mbalenhle 2020-03-06 19:20:02
Ngicela kubuza campohor yintoni ngisacela ongakwazi ukungichazela ukuba ithola Kala kuphi ngibonge nisazophendula
 • Mellisah 2020-05-21 23:47:27
  Iya ematafuleni lasemgwaqeni, ufike uthi ucela I Camphor engama blocks
Nzwaki 2020-03-10 04:57:01
Ndicela Mali nemvano kubantwana bam
Zukiswa 2020-03-10 17:50:33
Ndicela ukuyibona imali kuba ikhona iphelela esandlen ndicela imoto entsha kulo2020kudala ndiqhuba le indala
Zukiswa 2020-03-10 17:51:04
Ndicela ukuyibona imali kuba ikhona iphelela esandlen ndicela imoto entsha kulo2020kudala ndiqhuba le indala
Sindy 2020-03-17 04:57:03
Ngicela ukubuza le campor ekukhulunywa ngayo iyiphi ilegcotshwayo yini
Sindy 2020-03-17 04:58:58
Ngicela ukubuza le campor ekukhulunywa ngayo iyiphi ilegcotshwayo yini
Dumsile 2020-03-19 22:43:49
Ngcela zinto zam zingkhanyele klona engthandana naye njengamanje u Nathi Dludla kuhambe kahle konke njengokfisa kwam kube uthando lweqiniso kvulele inhlanhla yemali nenhlanhla yokthandeka neyokphumelela kukho konke engikwenzayo makukhanyengyabonga
Maria 2020-03-21 21:56:08
Ngicela inhlanhla yemali nempumelelo,kusuke ischitho,amabhadi,nama phupho amabi kuvuleke empilweni yami
siphesihle 2020-03-23 11:25:23
Mina bendicela ubaba wengane yami abuye azokondla ingane wayingcina ina 1 manje ina 9years igama lakhe nkosisikho gxagxisa ndiyabonga
Noluvuyo 2020-03-23 14:18:43
Ndicela ilucky yemali umtshato amabhadi asuke Kum ndicela inpumelelo
 • Cosy 2020-05-27 20:24:13
  Ngicela ilucky yemaoi umtshato amabhadi asuke kun ndicela impumelelo
Noluvuyo 2020-03-23 14:18:43
Ndicela ilucky yemali umtshato amabhadi asuke Kum ndicela inpumelelo
Thandile 2020-03-25 09:34:57
Ngiyabonga kuDj spirit hayi uyasebenza impela ubaba wangena ngibone efika kum ezocel uxolo ufuna silungise izinto...okunzeki kuyenzek ngoDj spirit nyamezel nawe mtasekhaya kuzolunga nakuwe...Power doc rock wenza amahololo🙌🙌🤣🤣🤣🤣
 • Nelisiwe 2020-04-21 10:06:26
  Ngicela ningithandazise kubuye umyen wam aqhubeke namalobolo ekhaya konke okwenziwe uzama nene kubuyele kuye power doc rock power doc rock
 • Nelisiwe 2020-04-21 10:07:13
  Ngicela ningithandazise kubuye umyen wam aqhubeke namalobolo ekhaya konke okwenziwe uzama nene kubuyele kuye power doc rock power doc rock
 • Nelisiwe 2020-04-21 10:07:17
  Ngicela ningithandazise kubuye umyen wam aqhubeke namalobolo ekhaya konke okwenziwe uzama nene kubuyele kuye power doc rock power doc rock
 • Nelisiwe 2020-04-21 10:07:21
  Ngicela ningithandazise kubuye umyen wam aqhubeke namalobolo ekhaya konke okwenziwe uzama nene kubuyele kuye power doc rock power doc rock
 • Nelisiwe 2020-04-21 10:07:25
  Ngicela ningithandazise kubuye umyen wam aqhubeke namalobolo ekhaya konke okwenziwe uzama nene kubuyele kuye power doc rock power doc rock
Lindelwa 2020-03-26 16:15:50
ndicela impilo entle kutata wabantwana bam ngokuthi izinto zihambe kakuhle ngakwicala lomsebenzi kuphele ukngavani tuu apha endlini ngempilo entle kubantwana bam bakhuseleke ndisabadinga bonke DJ spirit power dock rock me cc Zam ziphe dulwe kwindawo ezikuzo powerdock rock
 • Thalha 2020-03-26 19:19:33
  Ndicela intlahla empilweni yam isichitho esikum sinzima kabi ndicela siphume siphele ebomini bam
Wendy 2020-03-26 19:45:23
Ingaba mawusebenzisa lesiwasho wongeza ngamanzi for futha phalaza nokuhlamba ngoba 2litre mncinci for iintsuku ezintathu
Gugu 2020-03-29 11:41:47
Cela inhlahla yemali no msebenz
 • Ongeziwe 2020-04-01 17:44:31
  Cela intlantla yemali
Claudia 2020-04-03 12:32:51
Hayibo boh mnx udj spirit usebenza 4 real ngawusebenzisa kwamanje I x Yami yase high school isibuyile n isho amashushu ngimshado hayi ngyabonga power doc Rock
zanele nsukwini 2020-04-15 11:41:14
Ngicela inhlahla yemali nemixovo yami zibuye izimpendulo konke kuhambe kahle ngiwine nehollywood
Thandie 2020-04-15 20:04:50
Nkosi yami okwami kunzima ngicela kudede isichitho kukhanye ibabazi liyeke ukunguhlukumeza ngalomuntu walo omutsha kunzima kimi kodwa liyalethemba igama lika DOC ROCK lizozenza isimanga😭😭😭
 • Thabie 2020-05-11 22:18:40
  Eyi cc nami ngibhekene nesimo esifana nesakho mina ungibiza ngayo yonke into akasenandaba ngisho nanengane .kodwa kuzolunga
Mxoliseleni Sithole 2020-04-21 21:15:31
Ngisacela inhlanhla yemali izinto zami zivuleke zonke
Bunge ongeziwe 2020-04-26 20:25:07
Ngicela inhlanhla yemali endoden yam nokuphasa u grade 12 wam ngamalengiso
Gugu Nene 2020-04-27 09:03:53
Ngisacela inhlanhla yemali ngiphuphe illoto ngithole nendoda ezongithanda
Gugu Nene 2020-04-27 09:05:14
Ngisacela inhlanhla yemali ngiphuphe illoto ngithole nendoda ezongithanda
mpho ramothibe 2020-04-27 23:12:00
Ngicela imali yoku tholela umdeni wami indawo ethiwa ikhaya
Nomvula Malinga 2020-05-01 22:47:25
Ngicela ukwazi ukuthi ayini amageqele ka camphor...ngibathe ngiyacabanga angikhoni uku understander
 • Mellisah 2020-05-21 23:54:33
  Celakulabantu abadayisa emgwaqeni noma ematafuleni, uzoyithola I Camphor ephuzwa umunenkinga yesisu cc
Bonisile Mathe 2020-05-05 19:30:36
Ngicela ukuba siphumelele isifiso sami sokwakha umuzi my big wishes
Asanda 2020-05-06 05:27:37
Cela ntlahla yemali
Asanda 2020-05-06 05:28:38
Cela ntlahla yemali
olwethu 2020-05-12 07:38:05
Besacela ubuza ukuthi uma usebenzisa lesiwasho after uqedile ukugquma uyasilahla noma usisebenzi once,
Andiswa Gumede 2020-05-13 13:36:09
ngyabingelela nam ngicela isichitho sibuyel kumnikaz
phindy mavuso 2020-05-13 17:59:47
Ngisacela umnyeni wami abuye laekhona sizoqedela umshado wethu sakhele abantwana ikhaya
phindy mavuso 2020-05-13 18:01:48
Ngicela nezichitho nezifungo ezimbi zibuyele kubanikazi bakho
Nontuthuzelo 2020-05-13 20:50:38
Ngicela imixovo
Nokuthula Noko 2020-05-14 07:25:15
Ngicela kukhanye ngalesiwasho Power Doc Rock Amen
Hlengiwe khumalo 2020-05-14 21:35:48
Ngiqeda ukusebenzisa lesi siwasho sika dj spirit nginethemba sizosebenza bengicela umsebenzi o permanent emayini
Phethile 2020-05-16 15:49:10
Uyakwazi yhin kusisebenzisa uma ukhulelwe
Thembalethu xulu 2020-05-20 07:54:58
Ngicela ukusizakala nginenkinga ibuso bam bunenkinga Uma ngihamba elangen buyasha nasemathangen ngineminyama
Thembalethu xulu 2020-05-20 07:55:19
Ngicela ukusizakala nginenkinga ibuso bam bunenkinga Uma ngihamba elangen buyasha nasemathangen ngineminyama
Thembalethu xulu 2020-05-20 07:55:25
Ngicela ukusizakala nginenkinga ibuso bam bunenkinga Uma ngihamba elangen buyasha nasemathangen ngineminyama
Thembalethu xulu 2020-05-20 07:55:34
Ngicela ukusizakala nginenkinga ibuso bam bunenkinga Uma ngihamba elangen buyasha nasemathangen ngineminyama
Thobzaa 2020-05-21 08:31:12
Ngicela umsebenzi oncono onemali🙏
Thobzaa 2020-05-21 08:31:12
Ngicela umsebenzi oncono onemali🙏
Thobzaa 2020-05-21 08:31:13
Ngicela umsebenzi oncono onemali🙏
Nothembinkosi 2020-05-24 12:31:59
Ngicela ukubuza uma usebenzisa u dj spirit ugeza noma ufutha uthela kangakanani
Kwanele zulu 2020-05-27 04:14:06
Ngicela kukhanye konke empilweni yam
Faith Maseti 2020-05-27 14:04:35
Holly Ash ndingamthola kuphi, ndiseCape Town mna