I website izoveza popup ekubuza ukuthi "Block" or "Allow notification", Ukuze uthole iziwasho zethu zamahala , wena khetha ku "allow notification".

UGobho umsebenzi wawo

UGobho uyi Imbiza yenzalo or yokukhulelwa yabantu bessifazane. UGobho kwezinye izindawo zezwe ubizwa ngo cobho noma u qobho. Uyini uGhobho Ugobho ngumuthi osetshenziswa e Southern Africa ukwelapha izifo eziningi, Lapho sizobheka ukuthi uGobho usizaphi? Below are the uses of this herb. imisebenzi ka Gobho nansi ibaliwe ngezansi:

Ugobho is used by nguni people to increase the chances of a woman to fall pregnant . Ugobho is not a tree but it is plant ekhula eduze nalapho kukhona amanzi, ibukeka sengathi iyizintanga (isihlahla / imifino yamathanga). Lomuthi futhi uyayenza imbiza. Ugobho kanye nomuthi ubizwa ngo mhlambamanzi uyasiza kubantu besifazane abaphuma amanzi anukayo ngaphansi, ubuhlungu besibeletho. Uma ufuna ukukilina isinye futhi lamakhambi ayasetshenziswa noma unenkinga yomchamo onukayo.

Ugobho lapho siwusebenzisa namakhambi amanye ukwelapha ubuhlungu besibeletho (isilumo)

ISaqoni (elinye igama laso isinwazi), UMhlakaza, UGobho, UMqalothi kanye ne iNhliziyo ka bhanana. Uyalinde uze uzwe izinhlungu esiswini, uma sesikuphethe ke isilumo, lemithi uyayihlanganisa, uyipheke, uphuze ekuseni nantambama. Isikalo uzozikalela wena inani. Ungawenzi ube strongo lomuthi.

Ungakhohlwa ukufunda i-topic yethu lapho sixoxa ngomsebenzi womchamo wemfene kumuntu wesifazane kanye nomuntu wesilisa, nawe umchamo we baboon uthi awenze okufanayo nalamakhambi amabili angu Gobho no mhlambamanzi.

Imibuzo emayelana noGobho
Utholakalaphi u Gobho? uyatholakala emakhemisi esintu.
Uyakwaz yini ukuchatha ngo Gobo? yebo uyawubilisa bese upholisa amanzi akho uwafake ochathweni uchathe ngo Gobo.
Ugobho uyaziqeda yini izinsumpa zangaphansi? cha kawuziqedi izinsumpa ugobho, awuwulaphi umhlume
Can i use Gobho if i am pregnant? ugobo owokukilina isinye, angeke uwusebenzise uma ukhulelwe.
uGobho in english is a River Pumpkin, this plant grows along rivers. it is used by Nguni people in south africa for multiple purposes, Normal it is not used on its own, it is mixed with other herbs and muthi. Other word with almost the same spellings as the words Gobho: Dont confuse the word Gobho with Gobhoza, Ghobhoza means to flow just like a river. Goba means to bend. Gobela is used to refer to a sangoma. Gumba means to dig a hole. Gobho is also a surname for peope under zulu tribes.

Ake sizwe abantu kwi Page lethu bathini? ‎

John Johnman‎ Ugobho lomuthi uyizimpande ubomvu ngombala uyasiza ikakhulukazi kwabesifazane u-cleaner isinye, Imbiza yesinye, futhi uqondisa noma uvule amaperiod komama bangabinezinhlungu usiza ekuqedeni ukopha kosandukubeletha ucleane ngaphakathi uhlanza negazi umuntu aberyt uphinde uqede isisu segazi uyaphekwa upholise besukha ikota noma uhafu we cup uphuze 3 times a day.
John Johnman‎ Nangu osizabesifazane ukhipha manzi ucleaner isinye intshungu, Inguduza, ugobho, intuma encane, izimpande ilabatheka, uyakugxoba kuhlangane ukupheke ndawonye, Bese uyachatha kakho kungabi strong, le imbiza inamandla kakhulu.
Inyanga ezithembayo‎ Ngizokwelaphela ubuhlungu esinyeni. udinga umuthi lona olandelayo: uMchamo wemfene, uMhlambamanzi, uGobho - konke lokhu uyakuhlanganisa ukupheke, uma unenkinga : isinye esibuhlungu & ubuhlungu esibelethweni, Lomuthi wenza nekhekhe libemnandi, ubhasobhe sizohlala isisu kodwa umithe, ingakho kumele usebenzise i-condom, kodwa uzoba mnandi weh... amanzi amaningi kwinkomo azokwehla bese iyashisa bhe.
Eminye imithi
Ingwavuma ihlanganisa izithandani uphalazele endishini bese uwasha izingubo zendoda noma zomfazi ngalomphalazo ukuze bahlangane.
Umlulama umuthi wedlozi and umuthi ongena ezimbini zokululamisa umuntu
Umhlambamanzi umuthi wedlozi umuthi ogeza amathunzi umuthi ongena ezimbini zomzimba omubi

Amaphupho menu

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Comments
Steven sithi 2020-10-05 09:56:39
I need to get the money
Steven sithi 2020-10-05 09:57:12
I need to get the money
Fanie thethwayo 2020-10-05 11:52:20
Ngidinga umsebenzi
Patience 2020-10-05 12:01:30
I need money
Qalani Nolitha 2020-10-05 12:15:01
I need to get money
Qalani Nolitha 2020-10-05 12:16:21
I need to get money
Qalani Nolitha 2020-10-05 12:16:54
I need to get money
Qalani Nolitha 2020-10-05 12:18:51
I need to get money
Malikah Conlan 2020-10-05 12:20:31
I need money ?
Mzwethu Shabalala 2020-10-05 12:48:55
Ngisacela imali
Mzwethu Shabalala 2020-10-05 12:49:23
Ngisacela imali
Khunjuzwa mpitshane 2020-10-05 13:01:19
Ndifumane imali nomsebenzi ndiyeke ukuhlupheka
Gcobisa Mtyebi 2020-10-05 13:15:12
Ndcela imali ndfuna uvusa ikhaya lam
Pheliswabholitye 2020-10-05 13:20:36
VIVA MTHAKATHI. NDICELA I9000 NDIZOETENDEN UMKUKU. WAM
Bongile Madikizela 2020-10-05 13:43:15
Ngicela imali 10 000
silindelo mnqayi 2020-10-05 14:14:15
ngicela imali
thandeka methula 2020-10-05 14:49:16
Ngicela imLi
Thandeka Mbatha 2020-10-05 14:49:51
I need money
thandeka methula 2020-10-05 14:52:29
Ngicela imLi
Wiseman 2020-10-05 14:52:47
Ndicela imali
Wiseman 2020-10-05 14:53:54
Ndicela imali
Wiseman 2020-10-05 14:54:23
Ndicela imali
thandeka methula 2020-10-05 14:56:47
Ngicela imLi
Tsumbedzo Lucky 2020-10-05 15:07:18
Ngi ncela imali R9000 I want to buy food and clothes with my family
Noma Sakawuli 2020-10-05 15:17:46
I need money
Siyabonga Mvubu 2020-10-05 15:32:14
Ngicela imali 🙏ngaze ngahlupheka emhlabeni ngyacela
Anele 2020-10-05 15:56:35
Ngiyacela imali ngifuna ukuvula okuyi business kokuthengisa ngiycela bantu ningisize
Anele 2020-10-05 15:56:49
Ngiyacela imali ngifuna ukuvula okuyi business kokuthengisa ngiycela bantu ningisize
Zinhle Gwala 2020-10-05 15:58:48
Viva mthandazi ngicela imali ukwakha umuzi wakithi ngafa ..ukuhlupheka🙏
Wezo Bolitye 2020-10-05 16:04:33
Ngifuna imali eyi R8000
Noluthando cefane 2020-10-05 16:16:40
I need money egently
Noluthando cefane 2020-10-05 16:17:32
I need money egently
Noluthando cefane 2020-10-05 16:18:49
I need money
Noluthando cefane 2020-10-05 16:19:53
I need money
Goodman mtsheketshe 2020-10-05 16:47:07
Ndicela imali 9000
Vanessa beukes 2020-10-05 16:52:56
I need money plz
Zameka 2020-10-05 16:57:32
Ngidinga imali ngango 10 000 nezinto zami zedlozi zivuleke kukhanye
Phumla jam-jam 2020-10-05 17:21:25
Viva mthandazo I would like R5000
Sipho ntuli 2020-10-05 17:42:51
Ngicela imali
Mandla mhlongo 2020-10-05 17:48:38
I need money plis
Gugu shongwe 2020-10-05 17:52:08
Viva mthandazi ngicela imali 10.000
nolwazi goge 2020-10-05 17:58:11
Ngicela umsebenzi
Nkosinathi Makhathin 2020-10-05 18:05:04
I need financial help nothing good coming
Xolisile Chili 2020-10-05 18:07:19
I need money pls
Gqunu Thembisa 2020-10-05 18:28:23
Ineed money
Fezile magasela 2020-10-05 18:50:39
I need money
Sbongile Zwane 2020-10-05 19:09:34
Inhlanhla yemali
Nomvuyiso QayisoNomv 2020-10-05 19:15:58
I need money
Nontethelelo Buthele 2020-10-05 19:26:56
Ngicela mali ngzokwaz kuqhubeza indlu kaMaMa
Nontethelelo Buthele 2020-10-05 19:28:56
Ngicela mali ngzokwaz kuqhubeza indlu kaMaMa
Noluthando zifo 2020-10-05 19:29:50
Viva mthandazi ndicela imali 10000 ndiyasokola ndifuna uqala business
Andiswa cetywayo 2020-10-05 19:41:00
Ndicela u 15000
Busisiwe miya 2020-10-05 20:19:38
Ngicela usizo lwemali ngixakekile
nomvula mbambo 2020-10-05 20:19:59
i need 9000 to solve my problems
nomvula mbambo 2020-10-05 20:20:29
i need 9000 to solve my problems
Johan Thabo Mofokeng 2020-10-05 20:22:49
Ngiqela imali engango6000nginenkinga enkulu engifuna kuyidlulisa nokufa ngingafa
hussenchristian2@gma 2020-10-05 20:22:49
Need money R8000
hussenchristian2@gma 2020-10-05 20:22:58
Need money R8000
VELAH NDLOVU 2020-10-05 20:24:21
NGICELA IMALI R300000.00
Thabisa simelela 2020-10-05 20:44:42
Ngicela Imali
Azile Blakkie 2020-10-05 20:50:12
Ndidinga R8000
Nzimande Vukani 2020-10-05 20:57:02
Please I beg money .
Mashego Phetla 2020-10-05 21:11:47
Mina ngifuna emali
Jabulani mahlangu 2020-10-05 21:20:25
I need money
Oscar mabasa 2020-10-05 21:42:59
I want money 9000
Thembi Khumalo 2020-10-05 21:56:18
Ngicela imali ngifisa ukuqala ibhizinisi ngizokhona ukuziphilisa nabantwana bafunde ngibakhele nekhaya
Thembi Khumalo 2020-10-05 21:57:38
Ngicela imali ngifisa ukuqala ibhizinisi ngizokhona ukuziphilisa nabantwana bafunde ngibakhele nekhaya
LEFA SEPHULA 2020-10-05 22:13:58
NGICELA IMALI 9000 NOMSEBENZI NGIZO NAKEKELA UMNDENI WAMI
Syamthanda 2020-10-05 22:19:00
Cela muth wokuthol umntwan
Colani Nhleko 2020-10-05 22:26:29
Ngidinga umsebenzi
Phindile Gumede 2020-10-05 22:31:22
I need money
Titos Mbalane 2020-10-05 22:43:30
I need money
Buyi Dumakude 2020-10-05 22:48:53
Ngicela imali R9000
elton dekoe 2020-10-05 22:54:13
I need money to help me out R8000 Will solve the problem
Zandile gigi 2020-10-05 22:55:53
Ndiceli mali nomsebenzi
Maureen Moletsane 2020-10-05 23:08:52
I need imali no umsebenzi
Ntombizodwa Ralarala 2020-10-05 23:17:07
Viva mthandazi ndicela umsebenzi nemali ndafa yintlupheko
Lamla Sitshaka 2020-10-05 23:26:09
Viva mthandazi ndicela ukuphumelela esikolweni 😊
Fila ntomboxolo 2020-10-05 23:30:11
Ngudinga money
olwethu nozaza 2020-10-06 00:01:48
Ndicela uthathwa WCCN ndicela nemali
Simangele zondi 2020-10-06 00:02:05
I need a money and job
Lungelwa Sentiwe 2020-10-06 00:03:33
Ndicela imali esheshayo intend kwi account yam ngoku plz ndifuna ukwakha ekhaya andina phaya Viva mthandazi
Loverboy khumalo 2020-10-06 01:04:43
I need money
Nomathamsanqa Thema 2020-10-06 03:21:03
I want to invest
TONQO mondise 2020-10-06 05:24:51
Ngidinga imali
Ayanda Majola 2020-10-06 05:47:42
I urgently need a job
Nozipho Maryleen Mok 2020-10-06 08:13:01
I need money 💰💰🙏🙏
Nozipho Maryleen Mok 2020-10-06 08:14:17
I need money 💰💰🙏🙏
Nozipho Maryleen Mok 2020-10-06 08:14:43
I need money 💰💰🙏🙏
Nozipho Maryleen Mok 2020-10-06 08:17:45
I need money 💰💰🙏🙏
Saleta 2020-10-06 09:31:13
Ngicela imali plz7000ngiyacela
Saleta 2020-10-06 09:31:34
Ngicela imali plz7000ngiyacela
Bhekisisa Myeza 2020-10-06 09:54:09
Ngicela imali
Slindile 2020-10-06 10:09:52
Ngindinga imali e bank lami uNed bank ngixakekile ngifuna ukwakha umuzi wami
Masibulele liwani 2020-10-06 11:30:33
Ndicela imali
Saratiel poshayi 2020-10-06 11:34:07
I want 9000
Liyema Maxolo 2020-10-06 12:15:35
Ngidinga imali
Liyema Maxolo 2020-10-06 12:16:38
Ngidinga imali engango R5000 viva
Liyema Maxolo 2020-10-06 12:16:39
Ngidinga imali engango R5000 viva
Priscilla Baloyi 2020-10-06 12:56:23
Ngindinga imali engango 10 000
Priscilla Baloyi 2020-10-06 12:58:48
Ngindinga imali engango 10 000
Thobile mazibuko 2020-10-06 13:29:00
Ngidinga umtwana kanye nomsebenzi
Caylus gwizi 2020-10-06 13:43:14
Viva mthandazi bengisacela uR10000 nami ngizokwazi ukuthi into zami zikhanye kumnyama akulungi
Mabonang Ponto 2020-10-06 13:57:19
Ke kopa 7000
Ayanda 2020-10-06 14:02:30
Viva mthandazi ngicela imali engange R9.000 ingenue Ku FNB account yami
Siphosakhe 2020-10-06 14:02:42
Ngicela inhlahla yemali
Nomsa Gamedze 2020-10-06 14:06:49
Viva mthandazi ngicela imali lengangaE10000 kanye nemsebenti imphumelelo yami ibonakale ngithole nomshado
Caylus gwizi 2020-10-06 14:12:56
Viva mthandazi bengisacela uR10000 nami ngizokwazi ukuthi into zami zikhanye kumnyama akulungi
Siziwe mabaca 2020-10-06 15:18:10
Ndicela imali
Zamo mhlongo 2020-10-06 15:49:00
Ngidinga imali angsebenzi
Belinda Moyoe 2020-10-06 15:49:38
I need money
Sylvia Zali 2020-10-06 15:58:35
I need money
Zinhle Seluleko Nxum 2020-10-06 16:31:12
I need money
Kateko witness 2020-10-06 17:31:41
I need money
nokwanda mbatha 2020-10-06 19:32:24
Ngicela imali engangoR3000 ingene eshopbrite
Noxolo Mpokela 2020-10-06 19:40:08
Cela umntana Nemali zogqibezela indlu ka mama wam
Nomzamo khumalo 2020-10-07 09:10:29
I need to gat money kubuye nama X wami
Zandile Dlamini 2020-10-07 09:55:28
Ngicela ukubuza izinsumpa zangaphansi zilashwa ngani nesilonda esingapholi
Zandile Dlamini 2020-10-07 09:55:33
Ngicela ukubuza izinsumpa zangaphansi zilashwa ngani nesilonda esingapholi
Lumka tayi 2020-10-07 12:10:43
I need to get a money
Lumka tayi 2020-10-07 12:11:10
I need to get a money
Nokubonga myeni 2020-10-08 08:47:36
Ngicela umsebenzi nokukhanya empilweni yam
Noxolo 2020-10-08 21:44:58
Ndicela imali ndizokwakha khaya lami
Makhosi Mtshali 2020-10-10 20:25:29
Ngicela imali yokwakha umuzi n
Makhosi Mtshali 2020-10-10 20:36:34
Ngicela imali yokwakha umuzi n
Nokwazi mdlalose 2020-10-12 13:37:41
Nginescelo sokuthola umsebenze ukuze ngakhele umntwana wami ikhaya ngifisa nokuthola imali yofunda neyokwenza izinto ezingangi thuthukisa empilweni
Sphe Vilakazi 2020-10-15 00:09:22
Yes I need a money
Nonkosazana Nonyama 2020-10-16 01:03:02
I really need a job😭
Siyabulela Toni 2020-10-16 10:54:26
Ngidinga imali ephephile
Siyabulela Toni 2020-10-16 10:55:11
Ngidinga imali ephephile
Nomzamo Hlatshwayo 2020-10-19 18:51:01
Ngicela umsebenzi you
Gladys maduna 2020-10-20 07:39:53
Ngicela umshado me promotion emsebenzini
Gladys maduna 2020-10-20 07:40:18
Ngicela umshado me promotion emsebenzini
Gladys maduna 2020-10-20 07:40:36
Ngicela umshado me promotion emsebenzini
Khethy mwelase 2020-10-20 15:33:55
Ngicela imali R10000 ewallet
Spheh Mbokazi 2020-10-20 15:55:48
Ngidinga imali ngivuse ikhaya lakithi nawo wonke umzamo enguzamayo ukuth ngithole imali iphumelele amen
Ntuthu Tinto 2020-10-20 19:51:27
I need money ngiyeke ukuhlupheka.nezothando zihambe kakuhle ngishade
Martha Khoza 2020-10-20 21:43:36
I need money urgently
Phakamile Mbali 2020-10-21 02:34:39
Nginenkinga yonyawo libuhlungu ngemumva edolweni
Phakamile Mbali 2020-10-21 02:37:02
Nginenkinga yonyawo libuhlungu ngemumva edolweni
Nomzam Bangani 2020-11-05 03:18:24
Ngicela imali ngokukhawleza please 🙏🙏
SIziwe Mbuzweni 2021-01-19 21:23:16
Ngisacela ungisize ngo10 000
Nosiphowo tepane 2021-01-19 23:17:58
Ngidinga umsebenzi ngidinga nemali engango R10 000
Pamela Budaza 2021-01-20 05:17:16
Ndicela imali enizi, nzokwaka ndifunde
Senzo Mndiyata 2021-01-21 22:48:38
Ndicela imali
Tisetso Sydney Ncayi 2021-01-21 23:18:24
Ndileka R7500
Nolan Hammond 2021-01-22 21:25:50
I am in need of R8 900; 00 Thank You In Advance

Hot topic

Iziwasho