Removing back lucks using methylated spirit and holly ash (English)

How to remove bad spirits & senyama / sefifi using siwasho sika umadubula also known as ushibhoshi. You will need the following ingredients

For bathing you need to mix all your ingredients madubula, methylated spirit, water, salt and holly ash. Bath, if you stay in a subarb use a toilet to flush your bath water, in rural areas you need to dispose water far from home. As you are doing all of this you speak. You need to say that isichitho must go back to the sender/ bad spirit must go back to the sender..etc For steaming you need a little bit of your ingredients maybe half a tea spoon of all of them.

Ukususa isichitho (Zulu)

Lapha sisusa isichitho sisebenzisa umadubula, elinye igama likamadubula Uma une business uyachela ngawo umadubula, ukuze abantu bangangeni nemimoya emibi bawise i-business lakho.

Iyeza lokukhupha isichitho / umgqwaliso

Sikhishwa kanjani isilwane ngomadubula? Ukuze wenze isiwasho ke sokukhipha amabhadi, umoya omdaka nesichitho. Uzodinga lokhu okulandelayo:

Hlanganisa itea-spoon likamadubula (shibhoshi) kanye ne tea spoon le spirit, ugeze ngakho, izichitho sizosuka sinyamalale. Uma sewuchitha, uchitha le kude nekhaya. Ukhumbule sikhipha ibhadi la, kumele ulilahle le kude nawe. Uma unemali unganezelel ufake lokhu esikubhale ngenhla sathi ku optional. Ngalesikhathi ugeza uyakhuluma, isilwane sizobaleka sihlukane nawe phansi. You can steam ngakho, qguma but sebenzisa mixture encane. half a tea spoon will be fine.

Jeyes fluid is a Homemade Disinfectant etholakala ezitolo ezingama supermarket esouth africa. Some say umadubula & ushimboshi yinto eyodwa, abanye bathi cha izinto ezahlukene. Madubula and milk you can add milk ubisi kule siwasho sokukhipha amashwa.

Phuza umadubula? ngabe uyaphuzwa yini ushibhoshi? Can I drink madubula, cha you cant drink umadubula. Even if you steam using umadubula, you need to use a very small amount, Jeyes fluid is a disinfectant which is toxic. it is written that it is for external use only

Other combinations of ukufutha. Ukhumbule inhloso yokufutha akukhona ukuthi uzibulale. ungayenzi mixture ukuthi ibe strong. Uma steam samanzi akho sikunika inkinga, susa ingubo uphefumule, inhloso akukhona ukuthi ubulawe. Nanka ama combo ongawasebenzisa ukuqguma, futhi ugeze.

ufutha izinsuku ezingaki, akunankinga noma ungafutha iviki lonke noma 2 weeks.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Betty Molebatsi 2020-10-05 23:33:46
ngiyabonga ngeziwasho ezinamandla sezing sebenzele kakhulu..makwande lapho nithatha khona. Unkulunkulu a busise
Ngoma Nancy 2020-10-12 15:14:02
Siyabonga ngeziwasho 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Dolly Nodayinge 2020-10-19 17:28:12
Ndiyabonga ngeziwasho
Calsile H Vilakati 2020-11-03 16:45:58
Ngicela imali
Phephile moyo 2021-01-06 21:49:36
Ngiyabonga ngeziwasho
Antony makwakwa 2021-01-09 20:35:26
Ngikhiphe isicitho
Mimi Duiker 2021-10-04 07:43:27
I need for badluck
Mimi Duiker 2021-10-04 07:43:39
I need for badluck
MTHANDAZO 2021-10-21 20:58:59
Everything is stuck,no money,no job,so pls help
Ntomboxolo Ntibane 2021-12-12 21:02:48
Ndiyabonga ngesiwasho sesichitho sindisebenzele kakhulu
Amahle Ndlangamandla 2022-02-11 15:07:45
Uyasikhipha yini sicitfo uma usesikhatsini
Mpathoni Maluleke 2022-03-04 09:42:01
Ngiphathwa inkaba ubusuku boke
Siphiwe Dlamini 2022-03-13 10:42:44
Kuvalekile yonkinto, Imali lutho, angizalisi nhlobo, islwane singichithela izisu, ngidinga usizo, ngilandelwa yimpukane, iyingane ziyakhala mengiseduzane nazo, ngidina nabangani, ngicabanga ukuthi lomuthi engangiwusebenzisa usungijikele kwakoNgowamantombazane
Siphiwe Dlamini 2022-03-13 10:42:44
Kuvalekile yonkinto, Imali lutho, angizalisi nhlobo, islwane singichithela izisu, ngidinga usizo, ngilandelwa yimpukane, iyingane ziyakhala mengiseduzane nazo, ngidina nabangani, ngicabanga ukuthi lomuthi engangiwusebenzisa usungijikele kwakoNgowamantombazane
Mary mpala 2022-08-19 15:33:32
Uyasikhipha yini isichitho ma useskhatn

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe