Stop a gossiper

Umbuzo: Ngicela ukubuza uma uhlushwa isitha sakho sihambe sibhixa igama lakho kumuntu wakho
Impendulo : bhalela isitha incwadi, ephepheni elibrown, bese uthatha iphepha lelo, ulifake kwi scafin esivalekayo, ufake umchamo namanzi olwandle, nanoma yini ebabayo like vinegar, bese ufake esikhwameni esino zippo , ufake fridgin lakwi yi freezer khona, zonke izinto ozozisebenzisa ezingakaze zisebenze, ngeke asakhuluma ngawe, incwadi ozoyibhala , uzobhala lokho okusuka kuwena njengokuthi 'wena zanele, hlukana nokukhuluma ngami ematshwaleni mase udakiwe, hlukana phansi negama lami, kusuka namhlanje hlukana nje negama lami',uma eqhubeka ngizokufundisa okunye lawusebenzisa khona ulimu lwenkomo

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/
Go back buyela emuva