Umuthi wokuhlakaza izitha

Ngifuna umuthi wokuziphindiselela kwizitha zami? Induku yezitha le , umuthi wezitha, umuthi wokuphindisa okubi abakwenze kuwena. Umuthi wokubulala wokushaya izitha ziphele zishayiswe yimoto, ezinye zilunywe izinja, zishawe zibulawe. Nasi isithako: Umzilanyoni, Mhlakaza , Mpikayiboni uyazifutha ngalomuthi izinsuku ezintathu, osukwini lesithathu ufaka iqanda emanzini okufutha, uzothatha leloqanda uma usufuthile, ulilahle emgaqweni lakuhamba khona izimoto ebusuku, noma ulilahle lalizodliwa khona yizinja, uma ulilahle emgaqweni woza kuthiwa umthakathi wakho ushayiswe yimoto noma ilunga lomndeni wakhe lishayiswe yimoto, uma lidliwe yizinja, abantu bayohlale bemkhonkotha bemthuka, bemshaya, akasoze athola ukuphumula.

Muthi for destroying enemies

Muthi for enemies is used when there are people that are comming together to gosip about you and fight you, expecial at work or on the community. These kids of people are common in churches as well. You need to steam with the following traditional herbs Umzilanyoni, Mhlakaza , Mpikayiboni.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Scammer Alert!! Kunama scams aqola abantu, athi azobuyisa umuntu, akwenzele umuthi on your behalf, bese ukhokhile akunike ama articles ami. Angisebenzisani nabo Thokoza gogo, Ayikho inyanga ekwazi ukukhafulela omunye umuntu. Imithi idinga wena mnikazi ukuthi uzenzele. Ayikho inyanga ebuyisa umuntu ngesithombe. Before ufakele imali umuntu mbuze ukuthi uzokuposela yini imithi? uma engakuposeli vula icala. Ungamfakeli imali umuntu othi uzokwenzela umuthi. Always ask for a person's bank account and click verify sender ukuze uthole ama details ebank owner.
Comments
Sthembiso gasa 2022-11-15 11:14:09
Mufunuku bakuleli khaya wenza njani