Umuthi wokuphindisa isichitho

Nomusa Dlamini Mina bangifake isichitho ngiphelile ebusweni izinduna azipheli ziyamfimfa ziyaluma, lomuntu owangifaka isichitho ngiyamazi uyazisholo yena, sengihambe izinyama asiphelile isichitho, selashwa kanjani isichitho esingapheli?

Wenziwa kanjani umuthi wesichitho

Ngizokuthakela umuthi wokuthi uphendisele isichitho samakaka (sothuvi , sokubahlukanisa) kumnikazi waso. udinga lemithi emithathu elandelayo: Uvimbukhalo , inkomfe kanye no unukani. Udinga uzowusebenzisa ukuphalaza ngawo lomuthi, uzophalazela etoilet, bese uyakhuluma uthi lona ongimbela umgodi makangene yena, isichitho ongifaka sona masibuyele kuyena. Lenduku iyasebenza uku vika isichitho. Ukubuyisela Phindisa isichitho emuva kumnikazi waso.

isichitho umuthi wesichitho picture of isichitho

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe