Previus Page

Amaphupho enhlanhla

Amaphupho enhlanhla

Ukuphupha ukhulelwe, kusho inhlanhla ezayo, nokuphupha unengane encane futhi kusho inhlanhla ezayo.

Sitshele ngephupho lakho oliphuphile sikuchazele.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
Gugu 2020-02-04 15:16:58
Ngiyengiphuphe abelungu engibasebenzelayo kwesinye isikhathi bengithethisa kwesiye isikhathi kukuhle sidlala soke
 • Gugu 2020-02-05 18:15:22
  Uma uphupha utwanakho omncane eme enyango aconcwe inyoka ezigalweni kuphela
 • Zandi 2020-02-15 12:26:34
  Ngiphupha ngikhulelwe ingane kadwa ngayiboni
 • Nompumelelo 2020-03-04 07:27:13
  Uma uphupha amanzi amaningi amnyama lisho ukuthini
 • Pato 2020-04-06 15:50:12
  Mauphupha umuntu oshonile ungamazi kodwa ubone esevuka ephuma ebhokisini ku chazani lokho
 • Pato 2020-04-06 15:51:08
  Mauphupha umuntu oshonile ungamazi kodwa ubone esevuka ephuma ebhokisini ku chazani lokho
 • Bridget 2020-05-16 16:21:56
  Mina ngiphuphe ngidutshwulwa sokukanengi ngiphupha leli iphupho
Nandy 2020-02-04 15:26:17
Ungasebenzisani uma uvuka ungawakhumbuli amaphupho?
 • Thulisile 2020-02-06 07:38:12
  Mna ndihlala ndipupa ngentombazana le ethandana ne babaz lam sisilwa njalo but ibabaz liye lithethelele yena kube ngathi ndim omoshileyo
 • Snethemba 2020-04-23 19:01:24
  Cc wami nami kuhle kwenzeka lokho
 • Snethemba 2020-04-23 19:07:04
  Cc wami nami kuhle kwenzeka lokho
 • Makhosi 2020-05-06 13:32:16
  Ngik ngaphuswelw munt wam ngiqok ingub ezimhloph zama nex waphinda waphupha khon khon lapho wabon amanzi agcwebil kuthin kukhon fish phakt ngakusaswaphupha ama fruit nam ngaphupha ama butternut kwathendlin ensukwin ngaphupha tete amawele aqoke ingub eziblue kwangath ngsokole inkinga ngiya amaclinic kuthiw negative nesisu sincaneasikh
 • Makhosi 2020-05-06 13:32:20
  Ngik ngaphuswelw munt wam ngiqok ingub ezimhloph zama nex waphinda waphupha khon khon lapho wabon amanzi agcwebil kuthin kukhon fish phakt ngakusaswaphupha ama fruit nam ngaphupha ama butternut kwathendlin ensukwin ngaphupha tete amawele aqoke ingub eziblue kwangath ngsokole inkinga ngiya amaclinic kuthiw negative nesisu sincaneasikh
 • Makhosi 2020-05-06 13:32:28
  Ngik ngaphuswelw munt wam ngiqok ingub ezimhloph zama nex waphinda waphupha khon khon lapho wabon amanzi agcwebil kuthin kukhon fish phakt ngakusaswaphupha ama fruit nam ngaphupha ama butternut kwathendlin ensukwin ngaphupha tete amawele aqoke ingub eziblue kwangath ngsokole inkinga ngiya amaclinic kuthiw negative nesisu sincaneasikh
Philiswa 2020-02-06 17:09:30
Mn ndaphupha ndinengane encane but ingat ndyasokola asinamali ngat ndboleka mali engu R100 kuze ndkwaz kutenga kudla kwe ngane ne pumpers
Mlekeleli 2020-02-13 22:52:59
Ngphuphe ugogo wasekhaya komama ngikhala ngiyakuye nginosizi
Mlekeleli 2020-02-13 22:55:59
Ngphuphe ugogo wasekhaya komama ngikhala ngiyakuye nginosizi
Mlekeleli 2020-02-13 22:57:07
Ngphuphe ugogo wasekhaya komama ngikhala ngiyakuye nginosizi
 • Thembie 2020-02-14 21:39:57
  Ndiphuphe ndibulala inyoka enkulu, iqale yarhanqela abantwana basekhaya abay2 ithe xa isiza kum ndathatha ilitye ndayibetha yafa
 • Nonhlanhla 2020-02-20 22:19:03
  Ngicela imali ukuze ngikwaz ukukhokha zonke izikwelentu ngikwaz nokuqhubeka Nomfund
Angel majavu 2020-02-21 07:58:03
Ngikhulelwe Ngaphupha ngiteta ama twins endlini ekhaya and aziphumela kahle
Thandeka 2020-02-21 14:50:07
Ngphuphe nginengane encane engath zu2 ziyalamana engath zigqibek enhlabathin ngzama ukuzisiza ngikhiphe
Wisegirl 2020-02-22 17:06:52
Kuyini kuphupha ulele nomuntu wakho kdwa ningenzi lutho kumnandi
 • Vava 2020-02-24 15:03:51
  Ukuphupha ubeleke mntwana usehla ezitepsini
Portia 2020-02-28 15:55:59
Ngiphuphe ngikhulelwe sengizoteta ngiphethwe ama pain estradini
Fikile mbele 2020-03-03 17:33:26
Ngiphuphe nginama triplets wabafana bonke ngiba bambe ngengubo eyodwa Kusho ukuthini
Lindi 2020-03-03 21:53:13
Ngiphuphe ngihambe ehlathini eliseduze nomfula,kukhona umuntu obulala izinyoka ezoncane,ngithe ngisagudla umfula lowo ngabona isiziba esincane esinamanzi acwebile,ngithe ngidlule isiziba nansi inyoka emhlophe ithuli izigoqile,ngaphaphama
Siphiwe 2020-03-04 21:16:33
Uma uphupha imali kusho ukuthini ?
 • Mara 2020-05-11 19:48:57
  Kuchazani ukuphupha imali eyiphepha
 • Nonhle 2020-05-21 05:32:08
  Ngicela ukubuza ukut kuchazani ukuphupha amanzi acwebile
 • Nonhle 2020-05-21 05:34:26
  Ngicel ukubuza ukuphupha uthola iring emanzini or esizibeni esicwebile kuchazani? Nginhathokoza ukuthola ongangiphendula🙏
Lwazi 2020-03-13 13:21:56
Ngiphupha imali yephepha noma ngisemanzi amahle
Christina 2020-03-17 12:50:16
Ngiphuphe umuntuengithandana naye angimbathisa iwashi esandleni leliwashi licilver
Kuhle 2020-03-18 10:03:50
Ngiphuphe imali emhlophe kodwa ihlangene nabosheleni,ngaphupha kukhona intombazane ngiyinqamule isandla sasala phansi sodwa ,ngaphupha nenja ifile kodwa MANJE lenja ingane yasekhaya iyayihlinza
Kuhle 2020-03-18 10:03:56
Ngiphuphe imali emhlophe kodwa ihlangene nabosheleni,ngaphupha kukhona intombazane ngiyinqamule isandla sasala phansi sodwa ,ngaphupha nenja ifile kodwa MANJE lenja ingane yasekhaya iyayihlinza
Ntosh 2020-03-18 18:15:49
Ngiphuphe ngithela ubisi esitsheni lacwala laze lacitheka
Andiswa 2020-03-20 16:42:28
Ngathi ndsekhaya bekukho a umcimbi Mara andazi wani sibaninzi n kukhona, futhi kukhona amaresults esiwalindile or leyo list yabantu but into end aka ngayo zindaba ezmnandi ezi kule list once ungabikho ifana no ngathi ufaile then ndjonge elam andiliboni n ndyeke ngathi ndbona friend yam be icongratulator ukuthi ndkhona elistin but le list andazi yeyani should I be worried
Mamabo 2020-04-01 05:06:23
Ngiphuphe uCousim wami egingqika nemoto ekhaya egcekeni walimala kanzima. Uthe eselandwe iAmbulance wavuka kwi stretch kwangathi isewumkhulu wam osashona wasigijimisa ngesbhamu sonke egcekeni edubula kusenjalo kwabuye kwangath uKhulu wami osashona naye, naye futhi esijaha ngesibhamu. Bebedinwe befa. Kusho ukuthini lokhu?
 • Mbali 2020-04-02 05:50:42
  Kunzima keep lapho ngoba isibhamu asisihle futhi ikakhulukazi Uma siqhuma siwumkhokha omubi ekhaya kodwa mhlasimpe Uma ungake uye kwababonayo uzwe Kubo ukuthi konakelephi
Okuhle 2020-04-03 07:59:54
Ngiphuphe ngine ngane encane yentombazana kungathi ngisanda kuyithola, sizibuke esibukweni sijabulile sobabili
Okuhle 2020-04-03 07:59:55
Ngiphuphe ngine ngane encane yentombazana kungathi ngisanda kuyithola, sizibuke esibukweni sijabulile sobabili
Bheki 2020-04-05 23:31:28
1.Ngiphuphe amagwinya amakhulu 2.Ngaphupha amadoda amathathu omunye wawo ubhuti wami belwa nomunye ubaba onengalo eyodwa kodwa ebehlula belwa ngezinduku
 • Sibongile 2020-04-07 19:18:42
  Akuphupha amagundane ekugijimisa ngabe kuchazani
Sean 2020-04-08 23:03:45
Ngcela ukubuza kuchazan ukuphupha usu uluwasha ngath funa ukulupheka okunye uth idliso bayangzam omunye futh obonayo wath inhlanhla ezayo
 • Mpume 2020-04-12 17:29:14
  Ukuohupha ivulela amakhosi umnyango nabefunfisi
 • Mpume 2020-04-12 17:30:08
  Ukuphupha uvulela amakhosi umnyango nabefunfisi
Zanele Manana 2020-04-19 00:46:09
Sanibonani lakhaya Yaz ngihlez nginephupho lengane engumumfana kokunye ngiphupha ngiyigeza kokunye ngphuphe ngisndisa impilo Yayo uma igula,liyangikhathaza ngoba akwenzeki ngingaphuphi iphupho elinengane phakathi,ngelinye ilanga ngaphupha ngikhalelwa yingane yomlungu kodwa ubaba wayo engafuni izekimi ngaduba ngahamba yangikhalela ingane umawayo uyi China wafika waxolisa wathi angiyithathe langane ifunami ay omunye umuntu 😭😭😭😭ngakhala nali ngayibeka esifubeni ngakhala kakhulu,ngaze ngaphaphama ngyokhala lokwama,,,,,ingane kuchazani
Nonhlanhla Maseko 2020-04-24 22:26:45
Ngiphuphe ngisemanzini amhlophe ahlobile ngaphupha ngi clean mathuna sekhaya
Nompumelelo Favourit 2020-04-25 23:30:00
Ngiphuphe sengathi ngihleli nabazukulu siyadla irice kungene UCC obekungathi Nate uhlala kulendlu bese ngithi mina ngingakuphakela irice athi Yebo kube ngathi ngiyothatha iswayi kodwa ngizibone sengathi iswayi ngililanda emzini wami ngingakafiki kuqhamuke umfana wami omdala esehamba ngecombi sengathi uyangedlula ngithi Jika lapha ungadluli usibeke ezansi mangigibela lecombi ngifice ukuthi instha Sha I nezihlalo zepointer ezigrey kubengathi ngihamba nengane yami encane Uma kufanele arrive umfana ngiphaphame
Mmadira Nkabinde 2020-04-26 06:28:52
Uma uphupa u vimbelwa izinyoka e ziningi zi funa ugugu Lima, kodwa zi hluleka. And futhi uphupha u zala umtwana o fresh we nthombazana u mphuziza ubisi kusho kuthini
Thabiso Mazibuko 2020-04-27 12:06:29
Ukuphupha imali eningi engabo R200 abaningi bagcwele amasaka
Sne khathi 2020-04-28 12:48:09
Ngiphuphe ngidutshulwa kunzima
Sne khathi 2020-04-28 12:48:44
Ngiphuphe ngidutshulwa kunzima
Sne khathi 2020-04-28 12:49:32
Ngiphuphe ngidutshulwa kunzima
Zoliswa Dumela 2020-05-02 11:56:29
Ndiphuphe ndikhwele kweAeroplane ngathi indiza nam
Gaby 2020-05-07 22:50:29
Ngiphupha ubaba wengane yam engath ufuna ukubuya kim kodwa ngath uyasaba ukukhuluma nam kube ne delay ekhona
Nontobeko Madondo 2020-05-08 16:47:32
Kusho ukuthini ukuphupha iEx yakho ngiphuphe sengathi ngyongena emontweni yakhe ngiphethe ingane encane kodwa asingenanga emontweni yakhe
Thandiswa Maphi 2020-05-09 15:46:31
Dipupa gati kutiwa madiyola mamam ogasekoyo kwihlati elisemaweni gati dihambe no ccter wm xa difika kwidawo akuyo unxibe impahla edlakadlaka gati akazaz sizichaze uba sizigane zako gati uhleli nomama wagasekhaya ophilayo lomama yastuka uba sifuna ntoni apa ,igati apa Kum ezigalweni nxityiswe iyeza elihlohliweyo ecigweni kutwe mbambe xa diqala umbamba abaleke mama agene kumlambo okufupi adade so dapela digamfumenaga litini elopupa tata CZ lidixakile
Thandiswa Maphi 2020-05-09 15:52:54
Dipupa gati kutiwa madiyola mamam ogasekoyo kwihlati elisemaweni gati dihambe no ccter wm xa difika kwidawo akuyo unxibe impahla edlakadlaka gati akazaz sizichaze uba sizigane zako gati uhleli nomama wagasekhaya ophilayo lomama yastuka uba sifuna ntoni apa ,igati apa Kum ezigalweni nxityiswe iyeza elihlohliweyo ecigweni kutwe mbambe xa diqala umbamba abaleke mama agene kumlambo okufupi adade so dapela digamfumenaga litini elopupa tata CZ lidixakile
Lindo Mvula 2020-05-13 18:36:41
Ngiphophengikhulelwe ingane kungeyalobhunti enginaye ingane yomfana
Yunguma somhlahlo 2020-05-14 20:04:21
Xa uphupha ubisi unikwa ngumtu owashona ze luchiteke ihalf yalo
Nothando Mthimkhulu 2020-05-18 15:07:16
What does it mean to dream about a crying in your dream
Phethelaphi ngwenyam 2020-05-20 20:43:47
Ukuphupha unemali kodwa leyo Mali uma uvuka ungaytholi
Phethelaphi ngwenyam 2020-05-20 20:43:56
Ukuphupha unemali kodwa leyo Mali uma uvuka ungaytholi
phishosho 2020-05-22 12:55:34
Ngiphuphe nginengane encane ngiyincancisa ibele and liphuma ubisi ibele lami
Debra Ntombela 2020-05-23 16:49:23
Ukuphupha udla ufishi
Zanele Mthembu 2020-05-24 11:49:00
Uma ukhulelwe uphupha uteta kodwa iskhath singakafik futh umtwana ephila ondlekile kusho ukuthin
Thandeka 2020-05-25 07:48:41
Nginokuphupha lakhaya kushoniwe uma ngibuka lomuntfu loshonile vele kade washona kodwa ngibona ku bzzy lakhaya kulungiswa msebenti wakhe kutsi angcwatjwe kudwa kutsiwa lapha akhonakhona lomufi akumelanga kungene nanobe ngubani kumele kungene mine kuphela kodwa lendawo kumele ngingene kuyo ibukeka ibandza kakhulu
Sthandwa khomo 2020-05-25 22:26:53
Ngiphupha engaty sinyuka entabeni kodwa abanye bawela phansi mina ngyaqhubeka angiwi
Sthandwa khomo 2020-05-25 22:31:44
Ngiphupha engaty kunezinto ezingijahayo kodwa mengity ngibalekela laykhaya zyaqhubeka ziyagijaha engaty ngize ngibone mama ongzalayo mengibalekela khona lezinto ezingijahayo zinyamalale
Simon Zungu 2020-05-27 05:04:38
Ukuphupha ugaya utshwala. And nokupupha amachwane enkukhu
Themba Nhleko 2020-05-29 09:08:41
Ngiphuphe izinkukhu ezimbili enginokuzibona ekhaya zingena endlin ngath ziqonda endlin langilala khona ngabe kusho ukuthin lokho.?