Incwadi yamakhandlela

Previus Page

Isexwayiso

Ukuphepha

Ungalishiyi ikhandlela elikhanyayo lodwa endlini. Ungalali nekhandlela elikhanyayo. Enza isiqiniseko sokuthi ikhandlela liqinile lapho libekwe khona ngeke liwe. Uma seliphela kumele liphele kahle lingashisi izimpahla zakho.

Ukusebenzisa ikhandlela

Amakhandlela uwasebenzisela izinto ezinhle kuphela. Ungawasebenziseli ukuba selfish kwakho. Ungazishintshi izinqumo zabantu ngekhandlela. Uma umuntu ehlukana nawe myeke ahambe. Ukuba nengane nomuntu kakukuniki igunya lokusebenzisa ikhandlela. Uzobona nawe lapho kumele usebenzise ikhandlela khona. Isibonelo: uma ubaba wengane engayondli ingane, kumele umyise enkantolo. Ulisebenza lapho ingasekho enye i-solution. Ikhandlela ulisebenzisa lapho wazi une-right yento. Isibonelo: uma ulahlekelwe yinto yakho une-right yokuthi into yakho ibuye. Lapho ulayitha ikhandlela lokuthi ubuyise i-x yakho, kanti i-x yakho isinomunye umuntu lowomuntu uzohlukumezeka, ikhandlela akumele lihlukumeze omunye umuntu. Into oyenza nge-magic komunye umuntu iyobuyela kuwena isiphindiwe. Abanye uma bekhanyisa ikhandlela baye bathi into mayenzeke uma engekho ozohlukumezeka.

Umthandazo

Ngaphambi kokuqala noma yini ekulencwadi udinga ukuthandaza, ucele into yakho ibe yimpumelelo, bese uyacela ukuthi imimoya emibi isuke.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Comments
Ayandiswa Mngxekeza 2020-08-26 18:14:21
Ndifuna ukuzisa imali endlini akukhonto ilungayo
Lindiwe Zulu 2020-08-26 21:22:24
Ngicela ukukhanyelwa izinto zam kumnyama ngisho nasemalini impela
Masumpa 2020-08-27 07:32:05
I need my money back from someone who did sell me a house and never get my house and money back it is 5years now
Phumla Ngubo 2020-08-27 10:10:39
Ngiphangelela abelungu aba rich ngicela banginike umholo omningi anginayi tuu intlanhla yemali ngiyaycela
Sandile Ndlovu 2020-08-29 14:22:08
Ngicela umsebezi uMthandazo izinto zami zivulekhe
Nomkhosi mbatha 2020-08-29 19:42:33
Ngcela ungisize ngibuyelwe isthandwa Sami
Radebe Thandi 2020-08-31 12:28:11
Ngicela kuvuleke inhlanhla ngthole umsebenzi,nam ngilotsholwe jengabanye avanti besifazane.Nginezikweledi eziningi engingazi ngizophuma kanjani ouzo ngicela maziphele. Viva mthandazi
Ziphezintle ndlovu 2020-08-31 16:40:16
Ngicela umsebenzi nempilo ende nezitha zam zonke zingibone ngiphumelele nenhlanhla yemali
Muntu 2020-08-31 23:18:48
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Muntu 2020-08-31 23:18:51
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Muntu 2020-08-31 23:18:52
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Muntu 2020-08-31 23:18:54
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Muntu 2020-08-31 23:18:54
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Muntu 2020-08-31 23:22:04
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Muntu 2020-08-31 23:22:05
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Muntu 2020-08-31 23:22:07
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Muntu 2020-08-31 23:22:08
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Muntu 2020-08-31 23:22:08
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Muntu 2020-08-31 23:22:08
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Muntu 2020-08-31 23:22:09
Hey baba ngicela ungikhiphe izidliso plz plz zisesiswini dala ngihambha baba
Ikaneng Telile 2020-09-01 13:52:19
Molo baba ngicela intlahla ye Mali nase msebenzini zinto zam zihambe kahle ngithandwa zi manager zam...isimnyama esingenza ndingahlalwa ngamadoda ndicela siphele baba
Joyce shabangu 2020-09-01 16:20:19
Ngimusha ngicela usizo. Lwenu ngingajabula mangingathola ongangisiza ngiyanonga
Joyce shabangu 2020-09-01 16:22:19
Ngimusha ngicela usizo. Lwenu ngingajabula mangingathola zintozami ziyabheda Zonke angazi noma niyahlolelana yini lakhaya ongangisiza ngiyanonga
Nkazimulo Ndlovu 2020-09-01 20:33:58
Mina bengicela ungisize ngalimala engozini yemoto umeli wami Wadla imali so bengicela u sizo Bantu angisakhoni ukusebenza
Nkazimulo Ndlovu 2020-09-01 20:34:05
Mina bengicela ungisize ngalimala engozini yemoto umeli wami Wadla imali so bengicela u sizo Bantu angisakhoni ukusebenza
Nkazimulo Ndlovu 2020-09-01 20:34:09
Mina bengicela ungisize ngalimala engozini yemoto umeli wami Wadla imali so bengicela u sizo Bantu angisakhoni ukusebenza
Thembelihle ngambu 2020-09-03 19:44:32
Ndicela ukwaz ngekhaya lam ukuba khwenzakalani nange Mpilo yam please
Thembelihle ngambu 2020-09-03 19:54:52
Ndicela ukwaz ngekhaya lam ukuba khwenzakalani nange Mpilo yam please
Nikiwe walaza 2020-09-09 13:07:41
Mina ndicela ukuthandazisswa ngithole umsebenzi ndicela kukhanye eskolweni yam nasemsha dweni
Michael Nyandoro 2020-09-10 14:56:40
Viva Mthandazi ngicela kuvuleke amathuba omsebenzi wezandla ngicela isthandwa Sami sibuye slungise izinto ngicela nenhlanhla yemali
Michael Nyandoro 2020-09-10 14:56:57
Viva Mthandazi ngicela kuvuleke amathuba omsebenzi wezandla ngicela isthandwa Sami sibuye slungise izinto ngicela nenhlanhla yemali
Michael Nyandoro 2020-09-10 14:57:33
Viva Mthandazi ngicela kuvuleke amathuba omsebenzi wezandla ngicela isthandwa Sami sibuye slungise izinto ngicela nenhlanhla yemali
Michael Nyandoro 2020-09-10 14:58:14
Viva Mthandazi ngicela kuvuleke amathuba omsebenzi wezandla ngicela isthandwa Sami sibuye slungise izinto ngicela nenhlanhla yemali
Lisae Mpofu 2020-09-10 15:19:33
Ngicelisa imithandazo yenhlanhla yemali lomsebenzi wezandla
Bongiwe ganyaza 2020-09-10 21:16:23
Ngicela ukubhathalwa imali yam ngu Urther Honshana ndicela ubaffolo timber abuyise imali yam okanye imatirial andandiyibhathele
Kedibone Rasello 2020-09-13 15:52:57
Ngigela ubaba we ngani abuye
John Nkuna 2020-09-13 17:03:05
Ngicela imali ingene Ku account 1383882442
John Nkuna 2020-09-13 17:06:58
Ngicela imali in gene Ku account 1383882442
Rose mngomezulu 2020-09-15 09:24:16
Inkinga yami ukuthi emsebenzini abafuni ukunginika izimali zami ze pension ngicela ungisize
Thandiswa sizani 2020-09-20 14:10:07
Ndicela msebenzi
Nokuzola Ndabeni 2020-09-25 05:34:24
Ndicela umthandazo ubomi bam bumile abuhambeli ndawo ndicela nomlingane oryt for mna
Bafana Mkhonza 2020-09-27 20:23:28
Viva mthandazi ngicela izinto zami zilunge, inhlanhla, imali, umsebenzi nokunqoba ezitheni ezingichitha ngemithi kanye nemali yeplazi ekade siyilindile kusuka NGO 2017 ibe impumelelo ifike kuthina.
Emily 2020-09-30 12:27:09
Imali angene ekhaya
Martha moabi 2020-10-01 20:27:43
Mina ngihlushwa ngumlungu wam uyangihlukumeza ngicela usizo
Nkululo 2020-10-04 22:52:24
I need this phone
Siyakholwa Melane 2020-10-05 13:54:44
Viva Mthandazi. Ndiphelelwe ngumsebenzi ngoku kunzima ndicela uncedo ndidinga imali ndizokwazi ubhatala rent yam ndiyacela Baba kubi kwelikhaya kunzima siza baba ngemali
Celumusa mbanjwa 2020-10-06 08:04:25
Ngcela ukuba imali Ingene endlini izinto azihambi kahle ngfun nokubuyisa isthandwa sam
Nceba Vincent Thupha 2020-10-08 09:10:34
Ndicela umsebenzi into zam zivuleke ndicela mali isimo asikho sihle emva nempilo idliso esiswini umtshato yaphela kuyaxatyanwa njalo
Nceba Vincent Thupha 2020-10-08 09:11:00
Ndicela umsebenzi into zam zivuleke ndicela mali isimo asikho sihle emva nempilo idliso esiswini umtshato yaphela kuyaxatyanwa njalo
Wandile nkosi 2020-10-11 05:56:32
Ngicela umsebenzi kusuke amafu amnyamA ngiwine ilotto nekweletu zishabalale zonke enginazo
Wandile nkosi 2020-10-11 06:03:32
Viva mthAndazi ngcela kungenelw Mali capitac 10000 nje plz
Nokulinda Mkhutshwa 2020-10-14 20:09:18
Ndicelu uncedo mna ndafunana umsebenzi ...sendiqashiwe kwathiwa masimele ilockdown ngoku asinakwa
Thembakazi ladlokova 2020-10-17 15:05:35
Ndi cela imali kwazi kwakha ikhaya lam, nikwazi uzenzele isiko lam
Elsie Thulelo 2020-10-18 10:34:19
Ndicela ibusiness yam ikhule nabantu abathathe izinto zam bayibuyise imali yam ndicela ipeace kwifamily yam ndiyalahlekwa ngamaphupho ndivuke ndingasalazi makukhanye empilweni yam notata wakwam viva mthandaz viva mthandaz ndicela imali engango 250000 ingene kwi account yam ingaphelanga le nyanga ngethemba kuzokwenzeka ibank yam Capitec
Elsie Thulelo 2020-10-18 10:37:28
Ndicela ibusiness yam ikhule nabantu abathathe izinto zam bayibuyise imali yam ndicela ipeace kwifamily yam ndiyalahlekwa ngamaphupho ndivuke ndingasalazi makukhanye empilweni yam notata wakwam viva mthandaz viva mthandaz ndicela imali engango 250000 ingene kwi account yam ingaphelanga le nyanga ngethemba kuzokwenzeka ibank yam Capitec
Mafa Boleu 2020-10-19 04:48:57
Ngifuna ukususa amabhadi, ngilethe imali endlini
Msindisi Mpamba 2020-10-19 18:00:23
Money problems Nothing comes ryt
Pelican 2020-10-20 09:40:54
Ngixela imali.buyendlini ngfuna.umfazi.onemali.nomlungu wami.engimsebenzako angibhadale Mali.enqono.
Asanda pantshwa 2020-11-17 13:28:08
Ndicela uwila uwina lotto ndizokwazi ukwakha ekhaya ndizeke umfazi Cyavuya acinge ngam phaya egoli oko afune ubuya soon
Smangele girl mhlong 2020-12-17 17:45:11
Ngcela ningihlaziyel ngempilo yam EY akulung lutho nje kulomuntu engthandan nay walobol kudala waletha nebizo manj akasenandaba Nam kumanj ukhn kashong EY angz nje kuningy
Godfrey Diko 2021-11-21 18:46:24
ndicela izinto zam zikhanye kuvuleke apho kuvaleke khona ndicela nokuthola umsebenzi okuhle kodwa amen
Sydney 2022-11-03 07:30:38
Ngicela ukukhanya izinhlanhla zivuleke

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe