Previus Page

Incwadi yamakhandlela

Ukubhala ikhandlela

Wonke amakhandlela asetshenziswa kulencwadi kumele enziwe uphawu, izimpawu uzibhala nge-pin noma ngommese, abanye baye bacobhoze ipin leyo kuju bese beyabhala ikhandlela.

Ukubhala Ikhandlela lothando

Uma ikhandlela ulenzela uthando kumele ulidwebe ngama-signs othando, sonke siyayazi i-love sign eyinhliziyo, bese ubhala negama, isibongo sakho Kanye negama nesibongo salowo omthandayo.

Ukubhala Ikhandlela le interview

Ikhandlela elenziwela i-interview kumele lidwetshwe i-sign yemali kanjalo nekhandlela lokuphumelela kwi-business lizoba ne-sign yemali okungaba yi-dollar ($) sign noma yi-rand sign (R). Ubhale negama le company ezokwenzisa interview. Uma wazi igama lomuntu ozokwenzisa interview nalo ungalibhala igama lakhe. Uzobe usubhala negama lakho elihambisana nesibongo.

Ukubhala Ikhandlela lecala

Kwi-khandlela lecala, ubhala i-case number, usuku lwecala, igama lakho nesibongo, Kanye ne-sign ye-law, uzoyibona ku-google uma usesha uthi law sign.

Ukubhala Ikhandlela le lotto

Uzofaka igama lakho nesibongo, ne sign ye lucky, okuyi clover sign (yibheke ku internet), bese ufaka ne draw number kanye nosuku, uqaphele i-lottery incike kwinhlanhla akuqinisekisiwe ukuthi uzoyiwina.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Londy 2020-08-27 14:49:24
Isebenzi ayimbala enjani makhandlela for uthando
Londy 2020-08-27 14:49:33
Isebenzi ayimbala enjani makhandlela for uthando
veronica majozi 2020-08-30 14:39:56
Ngifuna kuphele icala
Nolwando Mgijima 2020-09-01 23:04:12
Ndicela nindithandazise ndifuna imali
Nolwando Mgijima 2020-09-01 23:04:50
Ndicela nindithandazise ndifuna imali
THOBEKILE ZULU 2020-09-13 17:14:40
Ngicel nithandazis umunt wam angimthol kahl kwezothand bengicel nikhulekis abhek mn ngedwa abuy eze kim
Thuli nkosi 2020-09-13 20:58:12
Ngicela ningithandazise bakhiphe umuntu wam ngez 16 Lona esiya kuye ikhandlela ngelelinjani lelo
Chwayita gxotani 2020-09-15 15:50:04
Ndicela imithandazo ethandweni lam
Chwayita gxotani 2020-09-15 15:51:03
Ndicela imithandazo ethandweni lam
Chwayita gxotani 2020-09-15 15:51:49
Ndicela imithandazo ethandweni lam umntu wam akatholakali undiblockile efounini
Menzi fumbata 2020-09-15 16:40:41
Ndicela ninditandazise nifuna imali enkulu ndake ikaya lam nomzi wam ibussnes yam yoceba ingca ayiqubekeki ndicela imitandazo ibank yam nguCapitec ndise EAST LONDON
Menzi fumbata 2020-09-15 17:03:57
Ndicela ninditandazise nifuna imali enkulu ndake ikaya lam nomzi wam ibussnes yam yoceba ingca ayiqubekeki ndicela imitandazo ibank yam nguCapitec ndise EAST LONDON
Menzi fumbata 2020-09-15 17:04:24
Ndicela ninditandazise nifuna imali enkulu ndake ikaya lam nomzi wam ibussnes yam yoceba ingca ayiqubekeki ndicela imitandazo ibank yam nguCapitec ndise EAST LONDON
Menzi fumbata 2020-09-15 17:05:03
Ndicela ninditandazise nifuna imali enkulu ndake ikaya lam nomzi wam ibussnes yam yoceba ingca ayiqubekeki ndicela imitandazo ibank yam nguCapitec ndise EAST LONDON
Mziyanda 2020-09-21 04:07:44
Ngicela imithandazo kunesilwana lapha kwami esilala nam sikhathele siso
Zusiphe Mdatyulwa 2020-10-05 09:00:30
Ngicela ningithandazise ngithole imali eningi kwi bank account yami yase Capitec ngifuna ukwakha ikhaya lami ngyacela 🙏🙏
Ntombomzi rafuza 2020-10-09 07:29:05
Ndifuna imali ndibhatale izikweliti zabantu kunzima kum kakhulu andikwazi nophuma phandle ndoyika nantsi account number yam Capitec bank 1278168034
Ntombomzi rafuza 2020-10-09 07:29:44
Ndifuna imali ndibhatale izikweliti zabantu kunzima kum kakhulu andikwazi nophuma phandle ndoyika nantsi account number yam Capitec bank 1278168034
Ntombomzi rafuza 2020-10-09 07:30:32
Ndifuna imali ndibhatale izikweliti zabantu kunzima kum kakhulu andikwazi nophuma phandle ndoyika nantsi account number yam Capitec bank 1278168034
Ntombomzi rafuza 2020-10-09 07:30:32
Ndifuna imali ndibhatale izikweliti zabantu kunzima kum kakhulu andikwazi nophuma phandle ndoyika nantsi account number yam Capitec bank 1278168034
Ntombomzi rafuza 2020-10-09 07:30:32
Ndifuna imali ndibhatale izikweliti zabantu kunzima kum kakhulu andikwazi nophuma phandle ndoyika nantsi account number yam Capitec bank 1278168034
Ntombomzi rafuza 2020-10-09 07:30:37
Ndifuna imali ndibhatale izikweliti zabantu kunzima kum kakhulu andikwazi nophuma phandle ndoyika nantsi account number yam Capitec bank 1278168034
Ntombomzi rafuza 2020-10-09 07:32:11
Ndifuna imali ndibhatale izikweliti zabantu kunzima kum kakhulu andikwazi nophuma phandle ndoyika nantsi account number yam Capitec bank 1278168034
Mbuyiseli Boto 2020-12-20 22:23:26
Ndicela imali ebank yam yakwa ABSA
Bonginkosi jwara 2021-01-10 09:48:47
Ngicela kukhanyiselwa umsebenzi angiwuthol Kade kwasa ngizam

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe