Previus Page

Incwadi yamakhandlela

Ukubhala ikhandlela

Wonke amakhandlela asetshenziswa kulencwadi kumele enziwe uphawu, izimpawu uzibhala nge-pin noma ngommese, abanye baye bacobhoze ipin leyo kuju bese beyabhala ikhandlela.

Ukubhala Ikhandlela lothando

Uma ikhandlela ulenzela uthando kumele ulidwebe ngama-signs othando, sonke siyayazi i-love sign eyinhliziyo, bese ubhala negama, isibongo sakho Kanye negama nesibongo salowo omthandayo.

Ukubhala Ikhandlela le interview

Ikhandlela elenziwela i-interview kumele lidwetshwe i-sign yemali kanjalo nekhandlela lokuphumelela kwi-business lizoba ne-sign yemali okungaba yi-dollar ($) sign noma yi-rand sign (R). Ubhale negama le company ezokwenzisa interview. Uma wazi igama lomuntu ozokwenzisa interview nalo ungalibhala igama lakhe. Uzobe usubhala negama lakho elihambisana nesibongo.

Ukubhala Ikhandlela lecala

Kwi-khandlela lecala, ubhala i-case number, usuku lwecala, igama lakho nesibongo, Kanye ne-sign ye-law, uzoyibona ku-google uma usesha uthi law sign.

Ukubhala Ikhandlela le lotto

Uzofaka igama lakho nesibongo, ne sign ye lucky, okuyi clover sign (yibheke ku internet), bese ufaka ne draw number kanye nosuku, uqaphele i-lottery incike kwinhlanhla akuqinisekisiwe ukuthi uzoyiwina.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
Simangele 2020-03-08 00:41:28
I need a encress
Sebolelo 2020-03-11 13:15:54
Increase to my salary
Bonisiwe Zulu 2020-03-11 15:45:15
ngidinga kuvele kungene umholo omningi e accountin yami yase Bank
Andiswa Manye 2020-03-14 11:18:14
Ndicela kubuye uMpendulo hlalatu kum ayekei pride andifownele
Nonkululeko 2020-03-16 23:32:35
Ngicel ukuthathile abaqashi bami emsebenzini ngicel imali
Nonkululeko 2020-03-16 23:54:10
Ngicel ukuthandwa emsebenzini nasemzini langigane khona ngicel ukuthandwa abaqashi bami ngicela imali
Ncamisile 2020-03-18 19:05:12
Ngicela ukuqashwa emsebenzini ngithi masengiqashiwe ngithanmdeke ngibonge
Eutty 2020-03-20 07:26:04
Ngcela ukbuza ikhandlela lothando libanjani ucolour walo
Lumka 2020-03-20 21:33:17
Ngcela ukuthi emsebenzin bengnyusele imali nabaphathi bengthande ..ngcela ukuthi abaphathi bami uGareth kanye no Manuel bengthande futhi bengnyusele imali
Nosipho Gumed 2020-03-28 00:03:05
Ngyambongela...ngivele inhlanhla yokuthola umsebenzi Kanye nomshado in the name of the Lord
Sandile Madel 2020-03-30 16:39:17
Ngicela kungene uR5000 kwi account yami Capitec viva Mthandazi Viva
Nonkululeko 2020-04-02 10:58:50
Ngicela I business yami ibuyele esimweni ngikwazi ukuzinwaya ngayo
Nonkululeko J 2020-04-03 08:59:56
Ngicela umphathi wam angikhuphulela imali yomholo wam kulenyanga
Wanele zulu 2020-04-04 06:36:23
Viva Mthandazii ngcela kungene Ku account yami yase capitac
Ntombiyakhe 2020-04-07 19:46:34
Ndicela ukuwina ilotto
Phumaphi Mvila 2020-04-14 16:25:32
Viva mthandazi ngicela imali ingene ku account yam yase Fnb
Nobuhle buthelezi 2020-04-18 20:59:56
Ngicela kungene imali ku account yami
Chumisa soxokashe 2020-04-19 21:34:48
Ngicela ubane lucky xa ndidlala ama bet ndiwine i lotto
Mantyi t 2020-04-29 18:45:11
Ndicela tata womntwana andithethise andifowunele. Enkosi
Thandeka.Shazi 2020-05-09 19:15:05
Mina ngiyawasebenzisa amakhadlela ngisanda ukuwaphupha .kodwa ngicela ukubuza elemali linjani
Gugu Vilakazi 2020-05-15 20:03:26
ngicela inhlanhla yemali, ukukhushulwa emsebenzini. kanye nenhlanhla