Lavender

Lelikhandlela lenza ikhaya lakho libe nokuthula ne-relationship yakho ibe nokuthula. Uma unenkinga yokuxola noma ukuthula kwangaphakathi sebenzisa lelikhandlela. Noma yini emayelana namaphupho ofuna ukuyenza sebenzisa lelikhandlela.

Brown candle

Lelikhandlela lisetshenziselwa ukubuyisela izinto ezimweni esijwayelekile. Lelikhandlela liqeda ukusaba nokungabaza. Liyakusiza uma ufuna ukwenza imicabango bese uthatha izinqumo. Liyasetshenziswa ekubuyiseni izinto ezilahlekile.

Pink candle

Ikhandlela lothando, ubungani, injabulo nokuthula. Ikhandlela eli-pink elothando elimsulwa olungenakho ukuhalelana ngokocansi njengothando lwengane nomzali, umamezala nomakoti. Uyalisebenzisa lelikhandlela ukuze uthole ukunakwa ngomunye umuntu. Liyasiza ekutholeni uthando olusha Kanye nabangani abasha. Lelikhandlela elezinhloso ezinhle.

Gray candle

Lekhandleli likhipha yonke inzondo ebhekiswe kuwena. Liphindisela izichitho, amabhadi nezikhafulo emuva. Lixosha yonke imimoya emibi. Liqeda lishabalalise konke okungamabhadi okuthunyelwe kuwena.

Gold colour

Ikhandlela lemali, umcebo nokukhulisa onakho. Ikhandlela lokuba namandla, ikhandlela lokuphumelela, ikhandlela lokuxosha ubumnyama, lapho ungathembi ukuthi izinto zizolunga khanyisa lelikhandlela. Ikhandlela lokuzivikela noma lokuvikela onakho. Sebenzisa lelikhandlela ukuletha intokozo empilweni yakho. Lekhandlela likwenza ubaluleke empilweni yomuntu uma bekuthatha kancane.

Silver candle

Ikhandlela lokuxosha amaphupho amabi, ukuphuphisa umuntu ebusuku, ukuthumela umlayezo kumuntu. Ikhandlela lokukhulelwa. Uma ufuna kuvele amaqiniso sebenzisa lelikhandlela. Yikhandlela lenhlanhla kanti futhi liyasebenza kwabadlala imincintiswano nabagembulayo.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/