Uma uneminyaka engaphansi kwa-20 phuma kuleli Page ungabe usaqhubeka nokufunda

Amanzi

Phuza amanzi amaningi, iphunga lenkomo lizophela, amanzi akhuculula ukuncola emzimbeni.

Ukuhlanzeka

Kumele inanazi ihlale igeziwe, vuka ekuseni ugeze. Shefa inanazi ibe clean, uyigeze nge-tree oil, ungayisebenzisi insipho enukayo, thenga insipho ene-PH ka 5.5, sebenzisa i-panty liner ukuze iphunga lenanazi lingezozwakala ngaphandle.

Amaphenti akhiwe ngo kotin

Sebenzisa amapenti, azoshayisa inkomo ngomoya, amapenti enziwe ngokotini okhanyayo iwona aright, ama-bacteria athanda izindawo eziswakeme ingakho kubalulekile ukufaka amapenti ashayisa ngomoya. Ipenti akumele ulifake amahora angephuzu kuka-24, uma kwenzeka ujuluka, kuhle uvele ushintshe ipenti. Amaphenti akho kumele uwawashe ngensipho engenalo iphunga. Hlukana nezingubo ezikumpintshayo kwinanazi njengama jeans ahlala thaqa kwinanazi zenza ukushisa okungadala iphunga elibi.

Period pain

Uma ubuhlungu bama-periods akho budlulele kumele ubonane nodokotela. Akhona amaphilisi atholakala ema-pharmacy okunqoba ama-period pain. Ukungaphuzi amanzi anele kungenza ube nama period pain adlulele. Yekela ukuphuza i-coffe, phuza itiye elinezithako ze -chamomile, Basil, Cinnamon, ginger ne mint bese ufaka uju olu-natural. Ungabuphuzi utshwala, ungazidli izinto ezino-salt noshukela omningi.

I-diet yakho kumele ibe nama-fruit nama-veg aluhlaza. Period Pain Patch yilento enamathiselwa esikhunjeni ukuze yehlise ubuhlungu besilumo. Beka into efudumele esikhunjeni sakho, ingakho abantu besifazane abaningi besebenzisa ama-hot bottles ayasebenza ekwehliseni ubuhlungu besilumo.

Dry Nanazi

Kunabantu besifazane abafaka izinto eziningi kwinkomo bafuna ukungabi manzi, amaphepha ka newspaper awafakwa nhlobo kwinkomo. Inkomo emanzi iyona efunekayo ocansini. Inkomo engabi manzi iyona edinga ukwelashwa. Inkomo engabi manzi ingenziwa yizinto eziningi, ezifana nokusaba ukwenza ucansie, yindlela odalwe ngayo noma yi-stress njalo njalo.

Inkomo eyomile ayilwenzi ucansie lubemnandi kumuntu wesilisa, futhi kungenza kube buhlungu ukwenza ucansie. Uma unenkinga yenkomo engabi manzi ngokwanele, sebenzisa i-Lubricants iyadayisa e-pharmacy uyifaka ngalesikhathi sewenza ucansie. Ukoma kwenkomo kuyayidabula i-condom. Uma unenkinga yenkomo engabi manzi kuhle ubonane nodokotela wezitho zangasese oseduze nawe.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Comments
Sithabile camane 2020-08-13 22:21:54
Uma wenza ucansi umane woma kuqedwa ngani ukuze ubemanzi wenza kanjani?
Sithabile camane 2020-08-13 22:21:54
Uma wenza ucansi umane woma kuqedwa ngani ukuze ubemanzi wenza kanjani?
Asanda nkunkuma 2020-08-16 11:12:01
Makuthi umanzi kakgulu kwi nanaz kwenziwa kanjan mawuvuza
Nosipho Gumede 2020-08-31 10:12:47
Uma ngifuna ukuthi ubabazi angizwe ngimbandi angamfisi omunye umuntu
Bongie sigcawu 2020-09-12 18:08:50
Uma funa akhiphimali baba ungacelanga
Bongie sigcawu 2020-09-12 18:09:12
Uma funa akhiphimali baba ungacelanga
Bongie sigcawu 2020-09-12 18:12:20
Uma funa akhiphimali baba ungacelanga
Fikile Zwane 2020-09-17 22:05:37
Uma ufuna ezwewena wedwa angamfisi omunye wesfatane wenzanjan?
Thanduxolo mndayi 2020-09-21 11:39:12
Ndicela ubuyise umama wonntana wam
Ma-asi Giyo 2020-09-22 14:45:09
uma ufuna ukukhipha ama-strech marks wenza njan?
Vuyokazi Mpambani 2020-09-24 22:59:07
Uma ufuna ubabawengane abuye asupport umnta aye ayeke ukusokolisa
Zimkhitha nodladla 2020-09-25 07:13:28
Xa ufuna utata womntwana abuye wenza njani even nakulonyaka akaze afounelwa
Blessings Sibanda 2020-10-23 15:35:13
Uma ufuna akhiphe imali Baba wenza kanjani njalo Uma ufuna indoda ezokushada wenzakanjani
Xolile Ndlovu 2020-11-03 15:01:53
Nginenking yokub manzi um ngilele nebabaz lam
Nonhlanhla magadla 2020-12-11 10:00:51
Uma ufuna inanazi yakho ibemnadi ku baba wenze njani ukuba ihlale imnandi angakushiyi baba
Nonhlanhla magadla 2020-12-11 10:02:25
Uma ufuna inanazi yakho ibemnadi ku baba wenze njani ukuba ihlale imnandi angakushiyi baba
Sihle myeni 2020-12-12 10:48:43
Ngicela kubuza kuthi yin engayisebenzisa kuze inanazi yami ihlale imnandi
Simmy mhlongo 2020-12-20 13:30:34
Sacela ukubuza ukuth kungabe kunormal yini ukuth if ulala nomuntu wakho ungene kumaperiod ekubeni ubuphuma kuwo
Nosipho Ngogodo 2021-01-12 09:03:40
Can uhlala uphuma amanzi kwinanasi ikakhulu xandihambe ngenyawo ibanga elide