Previus Page

Uma uneminyaka engaphansi kwa-20 phuma kuleli Page ungabe usaqhubeka nokufunda

Inanazi e-tight

Amanzi

Phuza amanzi amaningi, iphunga lenkomo lizophela, amanzi akhuculula ukuncola emzimbeni.

Ukuhlanzeka

Kumele inanazi ihlale igeziwe, vuka ekuseni ugeze. Shefa inanazi ibe clean, uyigeze nge-tree oil, ungayisebenzisi insipho enukayo, thenga insipho ene-PH ka 5.5, sebenzisa i-panty liner ukuze iphunga lenanazi lingezozwakala ngaphandle.

Amaphenti akhiwe ngo kotin

Sebenzisa amapenti, azoshayisa inkomo ngomoya, amapenti enziwe ngokotini okhanyayo iwona aright, ama-bacteria athanda izindawo eziswakeme ingakho kubalulekile ukufaka amapenti ashayisa ngomoya. Ipenti akumele ulifake amahora angephuzu kuka-24, uma kwenzeka ujuluka, kuhle uvele ushintshe ipenti. Amaphenti akho kumele uwawashe ngensipho engenalo iphunga. Hlukana nezingubo ezikumpintshayo kwinanazi njengama jeans ahlala thaqa kwinanazi zenza ukushisa okungadala iphunga elibi.

Period pain

Uma ubuhlungu bama-periods akho budlulele kumele ubonane nodokotela. Akhona amaphilisi atholakala ema-pharmacy okunqoba ama-period pain. Ukungaphuzi amanzi anele kungenza ube nama period pain adlulele. Yekela ukuphuza i-coffe, phuza itiye elinezithako ze -chamomile, Basil, Cinnamon, ginger ne mint bese ufaka uju olu-natural. Ungabuphuzi utshwala, ungazidli izinto ezino-salt noshukela omningi.

I-diet yakho kumele ibe nama-fruit nama-veg aluhlaza. Period Pain Patch yilento enamathiselwa esikhunjeni ukuze yehlise ubuhlungu besilumo. Beka into efudumele esikhunjeni sakho, ingakho abantu besifazane abaningi besebenzisa ama-hot bottles ayasebenza ekwehliseni ubuhlungu besilumo.


Ezasembhedeni

Dry Nanazi

Kunabantu besifazane abafaka izinto eziningi kwinkomo bafuna ukungabi manzi, amaphepha ka newspaper awafakwa nhlobo kwinkomo. Inkomo emanzi iyona efunekayo ocansini. Inkomo engabi manzi iyona edinga ukwelashwa. Inkomo engabi manzi ingenziwa yizinto eziningi, ezifana nokusaba ukwenza ucansie, yindlela odalwe ngayo noma yi-stress njalo njalo.

Inkomo eyomile ayilwenzi ucansie lubemnandi kumuntu wesilisa, futhi kungenza kube buhlungu ukwenza ucansie. Uma unenkinga yenkomo engabi manzi ngokwanele, sebenzisa i-Lubricants iyadayisa e-pharmacy uyifaka ngalesikhathi sewenza ucansie. Ukoma kwenkomo kuyayidabula i-condom. Uma unenkinga yenkomo engabi manzi kuhle ubonane nodokotela wezitho zangasese oseduze nawe.

Ukucabuzana

Kubalulekile ukuba nomlomo ohlanzekile, uma unenkinga yomlomo onukayo, kungakuhle ubonane nodokotela wamazinyo. Kubalulekile ukuxhubha ekuseni noma usulala. Ehlisa ezintweni ezinoshukela zidala ukubola kwamazinyo nomlomo onukayo, ukulamba nokungadli i-diet eright nakho kuyakwenza unuke umlomo. Ama-mouth wash adayisa ezitolo ezingama supermarket awusizo kakhulu, agcina umlomo uhlanzekile. Uma uxhubha enza isiqiniseko sokuthi ibrash uyalihambisa phezu kwamazinyo, nangaphakathi kwamazinyo nasolimini.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
Yonga 2020-01-31 16:26:37
Ngifuna ukukhulelwa ngina 26
 • Ntosh 2020-03-04 08:10:44
  Ndifuna ukhulelwa ndina 25
 • Veronica 2020-03-06 14:15:29
  Ndifuna ukhulelwa ndinomntana ona14 kunzima uphinda ndimithe ndingenza njani
 • Veronica 2020-03-06 14:15:32
  Ndifuna ukhulelwa ndinomntana ona14 kunzima uphinda ndimithe ndingenza njani
 • Nosicelo 2020-05-20 09:56:51
  Ngifuna ukhulelwa kudala ndizama kunzima cela uncendo
Nondumiso 2020-02-06 16:19:17
Ngicela inhlanhla yemali
 • Nomvelo 2020-02-28 19:26:09
  Ngicela nhlanhla yomsebenzi
 • Faith 2020-03-06 00:31:22
  Ngicela inhlanhla yemali ngiphila ngokugembula
Goodness 2020-03-06 11:26:08
Nginenkinga yobuso buphuma izinduna nama blackcat nobovu bushiya namabala
Violet 2020-03-06 19:57:39
Ngicela ukwazi nge khandlela lomsebenzi
Noko 2020-03-09 14:34:00
Cela ukukhulelwa ngenza kanjn
 • Melitah 2020-03-16 10:14:52
  Ngicela ukukhulelwa ngenza kanjan
Nomusa 2020-03-20 16:09:41
Mina nginensumpa eyncane emqaleni kambe ngingayqeda ngani
Geneth 2020-03-24 18:37:23
Ngifuna umuntu wami back
Nokuthula 2020-03-26 12:51:26
Ngicela inhlanhla yomsebenzi kade ngizama akulungi angiwutholi umsebenzi ngicela ungisize
Benzy sithole 2020-04-02 12:54:25
Ngyabonga YAZ okuningi bekunghlupha ngingedwa kodwa manje sengtholile impendulo ngyabonga mthandazi
Lindelwa 2020-04-09 15:06:04
Ndifuna umntu wam back
Nelisiwe 2020-05-08 07:56:15
Cela usizo booh ngiphelelwe imizwa unyaka ka 4 lo ngingamazi umuntu wesilisa ngyacela ningiphendule
 • Noluyolo 2020-05-22 01:45:54
  Nami nginaleyonkinga yazi weNeli anginamizwa
Nelisiwe 2020-05-08 07:56:18
Cela usizo booh ngiphelelwe imizwa unyaka ka 4 lo ngingamazi umuntu wesilisa ngyacela ningiphendule
Nelisiwe 2020-05-08 07:56:19
Cela usizo booh ngiphelelwe imizwa unyaka ka 4 lo ngingamazi umuntu wesilisa ngyacela ningiphendule
Nelisiwe 2020-05-08 07:56:25
Cela usizo booh ngiphelelwe imizwa unyaka ka 4 lo ngingamazi umuntu wesilisa ngyacela ningiphendule
Magatsheni precious 2020-05-12 09:51:06
Ngicela umntu wami athande mina ngedwa angilobole
Thabsile 2020-05-12 20:24:31
Ngifuna ukukhulelwa
vika mthembu 2020-05-14 22:27:08
Ngfuna kumitha
Noluvo Sangweni 2020-05-26 17:53:00
Ndicela indoda yam ubuye back kum namhlanje