Ukuzehlisa isisindo

Fruits

Ama-fruits anama-carbs noshukela oyimvelo, anempilo ayasiza ekwehliseni isisindo. Nanka ama-fruits ambalwa okumele ujwayele ukuwadla: Apple, Orange, Grapefruit, Blueberries, Bananas, Pears, Strawberry, Pineapple, bese kuthi Nectarines, Peaches & Plums anciphisa umkhaba.

Herbs and Spices

Ama-herbs nama-spices azokusiza kakhulu ekwehliseni isisindo, kubalwa i-Basil, Rosemary, Coriander, Sage, Ginseng, Cinnamon, Garlic, Turmeric, Oregano, Mint njalo njalo.

Seeds

Akhona futhi nama-seeds akusizayo ukuthi wehle emzimbeni, kubalwa: Pumpkin Seeds, Sunflower Seeds, Quinoa seeds, Chia seeds njalo njalo.

Sleeping

Ukulala okunganele kungakwenza uthole i-weight, kodwa akusho ukuthi uma ulala kakhulu uzo-looser i-weight. Kubalulekile ukuthola ukulala okwanele, umzimba wakho udinga ukuphumula. Ukungalali ngokwanele kungakwenza ube nesifo senhliziyo, esashukela kanye nesifo sezinso. Ukulala okwanele kwenza isikhumba sibe sihle kakhulu. Izinkinga eziningi zesikhumba zelashwa ngokulala okwanele. Ukungalali okwanele kuzokwenza ushesha uguge. Ukungalali ngokwanele kukwenza uhlale ukhathele, awubi nayo i-focus lokho okungakwenza uzithole engozini yemoto uma ungumshayeli. Ukungalali ngokwanele kukwenza ube nama-moods, usheshe ucasuke, uyashesha nokukhohlwa, ngisho nasekamelweni awubi nomdlandla owanele nokulangazelela.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
Asiphe nqalathi 2020-04-11 12:07:43
Ndybonga ngokungena lana
Khethiwe mgaga 2020-04-20 21:32:15
Blessings is that I found this group send