Previus Page

Isikhumba esihle namabele

Extra virgin olive oil

Hlikihla amabele akho nge-olive oil, ehlanganiswe ne-rosemary oil, lesithako sizosiza amabele akho athole ishape enhle. Uzowahlikihla zonke izinsuku cishe ngaphambi kokulala. Amabele kumele uwafake moisturizer ngasosonke isikhathi, i-mosturizier eright emabeleni akho ngeyakhiwe nge-coconut oil noma nge-almond oil.

Cucumber neqanda

Uzothatha i-cucumber yakho, uyifake kwi-blender, i-blender ilomshini wokwenza i-juice. Uzobe usuhlanganisa u-cucumber ophuma kwi-blender ne-egg yolk, bese u-massanger amabele akho. Ukulinde kome bese uyakuwasha, lokhu uzokwenza kanye noma kabili ngesonto. Lokhu kuzokwenza amabele akho abe mahle.

Ukuphuza nokubhema

Uma ufuna ukuba nesikhumba esihle esicacile kumele uyeke ukuphuza, ukubhema, uyeke ukudla okungenampilo.

Amanzi

Amanzi anempilo, enza ingaphakathi lakho lisebenze kahle, akhuculula nokuncola. Ukuphuza ama- glass amanzi angu-8 kuzokwenza isikhumba sakho sibukeke kahle.

Gym

Ukuzivocavoca kwenza igazi ligijime, igazi lakho lizothola i-oxgyen okuzokwenza isikhumba sakho sibe sihle.

Vikela isikhumba sakho elangeni nge SPF

Isikhumba esishiwe yilanga siba namabala, some, sibukeke sisimbi, kuvele izinduna. Vikela isikhumba sakho elangeni, thenga imikhiqizo yokuvikela ilanga ebhalwe ukuthi SPF. I-SPF imele ukuthi Sun Protection Factor, ama-SPF ahambisana nezinumber, isibongelo: SPF15, SPF30, SPF50. I-SPF eyi 15 isho ukuthi ungahlala elangeni isikhathi esingange 300 minutes. I-SPF ayikho 100% okusho ukuthi ayikuvikeli 100% elangeni, i-SPF kayizwani nomjuluko ngoba iyasuka.

Ukufaka kwakho i-SPF akusho ukuthi sekumele uhlale elangeni elishisayo.kumele wenze isiqiniseko sokuthi i-suncreen yakho iyakuvikela kwi-UVA nakwi-UVB. Uma uzoba selangeni uzodinga ukufaka isiqgoko sokuvikela ilanga nezibuko zelanga. Kukhona nokunye okuvikela isikhumba elangeni ongakufaka okufana nebovu. Okokugcoba umlomo kumele nakho kube ne SPF. Ungayigcobi into engamafutha bese uphumela elangeni uzosha isikhumba. Kulencwadi kubhalwe ngamafutha amaningi asiza esikhunjena afana no-coconut oil, olive oil wonke lawomafutha uwagcoba uma usendlini kuphela.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
Promise 2020-01-30 22:45:33
Iskhumba Sam sivela ezinye nje izinto ezishiya amabala ngizamile ngama tissue oil kuyefana angsazi
 • Amanda 2020-02-18 10:17:36
  Ngine blemishes ngisaba nokujonga abantu
 • Siyolise 2020-03-08 08:10:08
  Nam ndinamabala abrown nesikhumba sobuso bam andiziqhelanga tu
 • nonhlanhla ma 2020-03-12 21:11:06
  Ngine blemishes on my face
 • Mbali 2020-03-25 23:20:20
  Nginamabala emzimben WAM ezilonda zakudala namanje Kawasaki ngecela ningisiza
 • Mbali 2020-03-30 22:36:32
  Ngidinga usizo nami lokususa amabala ukuze iskhumba sami sisale sisihle
 • Sabathile Ndl 2020-04-06 04:27:07
  Nginenkinga yesikhumba buso bami nje bunamapimpulizi ezinye nje zinto ziphakath esikhumben sam ngicela sizo
 • Faith 2020-05-26 18:25:35
  Isikhumba Sam sinemibala eyi2 apha kwi ckeeks ndinespots esimnyama kuhluke kakhulu kwicomplexion yobuso bam,ndingasebenzisa ni ukubuyisela icomplexion yam ifane nomzimba wam.amabala ezidleleni sometimes Irish ebusweni bam ziyandihlupha. Enkosi
Samke 2020-01-31 23:04:18
Nginamabala since 2017 yin engayenza ukuze asuke
 • Sibongile 2020-02-06 10:21:37
  Ngiphuma izilonda emzimbeni zishiya Ambala and ziyaluma
 • Philile 2020-02-12 18:20:30
  Mina ngicela ningisiza ngama stretch marks angsaz ngizowasusa kanjan
 • nobukhosi 2020-03-13 14:49:28
  Mina nginamabala elonda embaleni ngicela ningisize
 • Sisanda 2020-03-24 15:15:11
  Mina nganginezilonda emzimbeni Mase zaphela kwasala amabala angabukeki manjr ngingagcobani ukuze asuke
 • Celumusa 2020-03-24 18:31:13
  Nginenkinga yeskhumba ngyasha esfuben kube mnyama manghamba elangen yin engangsiza namehlo abe buhlungu
 • Slondile 2020-04-09 17:11:45
  I have spots in my face I try everything but the is no different plz help
Mbali 2020-02-02 10:36:09
Ingane yami isanda kukhula ihlushwa izinduna ina14 ikuphi okokugcoba okumlungele
Ntobe 2020-02-13 08:24:58
Nginenkinga yama stretch mark angisazi ukuty ngenze njan
 • Zama 2020-05-01 23:00:25
  Stretch marks what to do
 • Nobuhle 2020-05-04 17:35:30
  Nginenkinga yama stretch mark namabala ezilonda eyithweni
Msindery 2020-02-15 14:42:24
Sanibonani ngicela ningisize Bo Nami nginama stretch marks angazi yn engangincenda n ayanginyanyisa coz awabukeki kahle ngehluleka nge tissue oil, buy oil ngicela ningisize
 • Busie 2020-05-30 03:36:04
  Nginenkinga yezinsumpa ebusweni ngingasebe nzisani ukuze zisuke
Msindery 2020-02-15 14:51:11
Sanibonani ngicela ningisize Bo Nami nginama stretch marks angazi yn engangincenda n ayanginyanyisa coz awabukeki kahle ngehluleka nge tissue oil, buy oil ngicela ningisize
Sanele Sibiya 2020-02-18 20:22:41
Nginenkinga yobuso ngivelwa yizinduna esingapheli ebusweni uma ziphola kuvela ezinye zishiya amabala ebusweni bami. Enye inkinga yami ngivelwa ngamathumba emzimbeni ukuphola kwelinye ukuvela kwelinye
 • sena 2020-04-09 12:19:10
  Eish siyafana
Khombi 2020-02-22 18:11:26
Ngicela ningisize ngingasenza ngani isikhumba sami sibe sihle nginamabala emzimbeni
 • Makhsi 2020-02-28 11:59:28
  Mina ngcel ningisiza mama strees mark
 • Ntombi 2020-03-17 14:55:39
  strech marks ayangihlupha
 • Zimkhitha 2020-04-02 09:30:08
  Ndinamabala ndingawaqeda ngani ndicela uncedo
 • Nolwazi 2020-04-26 22:22:01
  Nginamabala senghlulekil ukuwasusa
Thabisa 2020-03-04 00:17:19
Mina ngine spots ebusweni ngingazi susa ngantoni kudala ndizame but akholutho
 • Teboho 2020-03-21 19:52:11
  Lmai ngilenkinga yamasports
Nosipho 2020-03-04 11:05:25
Mina ngimila Indian ezansi kwamehlo sengize ngamunyama emehlweni ngabe yini engangisiza
 • nandy 2020-05-29 19:09:46
  Nginenkinga lapha ngenzansikwamehlo kumnyama nangenhla ngingasizwa yini
Nosipho 2020-03-04 11:07:28
Izinduna ngezansi kwamehlo
 • thina 2020-03-15 14:00:57
  Mina ngiceli nto yoncipisa umkaba
Nosipho 2020-03-04 11:18:14
Izinduna ngezansi kwamehlo
phumlile 2020-03-07 15:50:32
Isikhumba sami ngireshi engapheli emlenzeni sengizamile ngahluleka ibukeka angathi umbandam ngicela usizo ngyafa ibuhlungu lento
 • Londeka 2020-03-20 21:20:18
  Ngcela ukbuza ngalomxovo wephepha olishisa neholy ash ukuthi iscathulo usgqoka nephepha isonto lonke yini?
 • Londeka 2020-03-20 21:20:45
  Ngcela ukbuza ngalomxovo wephepha olishisa neholy ash ukuthi iscathulo usgqoka nephepha isonto lonke yini?
phumlile 2020-03-07 15:50:40
Isikhumba sami ngireshi engapheli emlenzeni sengizamile ngahluleka ibukeka angathi umbandam ngicela usizo ngyafa ibuhlungu lento
Zonke 2020-03-19 12:38:04
Nginenkinga yezinduna ezingapheli sengiphelelwa imali manje ngiya nakubantu besintu akukho engingakwenzi
Sphe 2020-03-19 12:47:14
Sanibonan nginenkinga yezindunun ebuswen bam angisaz konke namabal kuba ilezinduna ezinkul ezikushiya nebal elibi ngisizen bo
Sphe 2020-03-19 12:51:32
Sanibonan nginenkinga yezindunun ebuswen bam angisaz konke namabal kuba ilezinduna ezinkul ezikushiya nebal elibi ngisizen bo
SasaMntungwa 2020-03-20 13:08:28
Iskhuma esihle
Zandlile mnis 2020-03-20 16:04:06
Nginenkinga yobuso nginama shingles ingathi skhumba seselesele(frog)
Zizile 2020-03-20 21:11:45
Nginenkinga yobuso benezinduna ezingapheli nd zimhlophe Zibuhlungu
 • Palesa 2020-03-27 23:16:34
  Ngibingelele ngineskhumba esinamabala esithanda ukuba nama shubaba ngasemehleweni ngingasizakala kanjani
 • Palesa 2020-03-27 23:21:16
  Ama pores wami ebusweni makhulu ngingawaciphisa kanjani
Onke 2020-03-28 11:54:48
Ngicela ningisize umuntu wami anginake abenesikhathi sami angiphe nemali
 • Michelle 2020-03-28 17:56:18
  Am also facing the same problem with my man please help me I like am losing him
 • Ntombi 2020-03-30 11:37:32
  Ngyacela nam umuntu wam angihloniphe,anginake anfiphe nemali
 • Ntombi 2020-03-30 11:38:05
  Ngyacela nam umuntu wam angihloniphe,anginake angiphe nemali
 • Ntombi 2020-03-30 11:38:08
  Ngyacela nam umuntu wam angihloniphe,anginake angiphe nemali
Joyce 2020-03-30 18:02:07
Mina ukusebenzisa izambane ebusweni kungisebenzele,trust me it works
Benzy sithole 2020-04-02 12:19:00
Ngcela ukbuza itholakala kuphi imoisturise I coconut oil
Benzy sithole 2020-04-02 12:19:24
Ngcela ukbuza itholakala kuphi imoisturise I coconut oil
onella 2020-04-03 21:14:22
Ndingasebenzisa ntoni for even tone I tried most of products azingincedi
 • Pretty 2020-04-04 05:49:19
  Ngalimala engozini yemonto ebusweni kunamaki okuthungwa ngojabula thola yini engangisza ngobonga ukthola sizo ngiyacela
Anga 2020-04-06 07:36:53
Celukubuza ukuba xa ungenazo feelings zendoda yini engakuceda mna bendinjova 3yrs ngoku andisenazo ndicelu sizo
Nobom 2020-04-07 14:37:35
Ndicela ubuza yintoni ujuqu? Kukuthini ukukhafula? Impendulo please!
Andiswa 2020-04-07 19:28:20
Stretch marks yini engandinceda
Mbali 2020-04-09 16:17:30
Ngineskhumba esimbi ngihlushwa zinduna zivele sishuliye amabala amnyama isidina and sengzame zonke izigcobo akulungi
Nonkululeko 2020-04-26 12:32:36
Ndina mabala amnyama ebusweni bam ndindinga usizo ndoyika nokunjonga abantu
Nonkululeko 2020-04-26 12:32:38
Ndina mabala amnyama ebusweni bam ndindinga usizo ndoyika nokunjonga abantu
Loh maphumulo 2020-04-30 07:31:09
Ngicela ningisize ngento yamabala ngafa bo
jeen serito 2020-05-06 14:20:27
ama silver strip e zibunu
jeen serito 2020-05-06 14:21:34
ama silver strip e zibunu
Mpume Dlamini 2020-05-14 07:31:24
Nginekiwi ngidinga usizo lokuyisusa nokwehlisa umkhaba
Slindile Mkhize 2020-05-14 22:40:04
Cela kokususa amabala kutholakalaphi nezinduna
Gugu Macheba 2020-05-16 21:58:00
Ndinama strech Marks cela into engandicenda
Zingisa Ngcwatywa 2020-05-23 21:10:30
Ndinamabala ebuswen ndicela ubuza ndingasizwa yini?