Go Home

Izinkinga zamadoda embhedeni

Uma unenkinga yetotozi engafuki iqine, kungenzeka inking yakho inkulu idinga odokotela, abantu besifazane bayayithanda inkonzo yasekamelweni engekho mfishane, akusho ukut sekumele wenze ucansi ama-hour, cha kodwa ukuqeda esikhathini esincane ucansi lusamnandi kusho khona ukuthi unenkinga, abanye abantu besifazane bayaphuma emshadweni nasothandweni ngenxa yendlala yocansi, ngingeze ngasho ukuthi lokhu kuhle noma kubi, kodwa kubalulekile ukuthi umuntu wesifazane anele ocansini. Ziningi izinto ezingadala ukuthi usheshe uqede, ocansini kule chapter sizobe sikhuluma ngezinto ezingakusiza ukuthi uthathe isikhathi eside embhedeni.

Ama-movie abantu abadala

Kumele uyeke ukubuka i-p0rn

Ukuchatha

Ukuchatha kuthiwa nakho kuyenza induku iqine ingasheshi ukukhathala

Amanzi

Ukwenza ucansi womele amanzi, kukwenza ungabi se-mooding yasekamelweni, lokho kungakwenza usheshe uqede embhedeni unkosikazi esakudinga.

Cock-ring

Yi-ring lena edayisa ezitolo zabantu abadala, uyifaka kwitotozi ukuze igazi lingagijimi kakhulu , lokhu kwenza ukuthi induku ime kakhulu futhi ithathe isikhathi ukuchitha.

Volume spem

Lawa amaphilisi anyusa ivulume ye-sperm enza nenduku yakho ivuke iqine ibe namandla

Diet

Uma inking yakho beyenziwa ukungatholi i-diet eright, uzosikala ngoba ngikuphathele uhla lokudla oluzokusiza kuvuke induku, futhi ingasheshi ukuwa.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Next Page

Comments
Palesah 2020-03-30 01:05:18
Kuma girls khona if ungabuzwa ubumnandi bocansi ujike ungachami futhi ungenzenjn kulesimo