Abanqonqozi umuthi wezikhafulo lo uyangena kwizikhafulo eziningi. ABANGCONGCOZI anginalwazi noma ngumuthi owodwa yini nabanqonqozi. Uyangena lomuthi emithini lapho ufuna ibusiness lakho likhule kakhulu. Umuthi wokufuna izikweletu zakho kubantu abakukweletayo, uyangena khaxa lomuthi uyakwazi ukubasela izikweletu zakho abantu bakhokhe ngokushesha.

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe