Amafutha omkhovu umuthi owenza izinto eziningi ayangena kwimithi yokuqoqa izikweletu, Amafutha omkhovu awangeni ekhaya , ungawafaki ekhaya. Udinga ukuqinisa ikhaya ngaphambi kokuwafaka ekhaya, ngenxa yokuthi asiyikhiphi imithi kwi page angeke sichaze liqiniswa kanjani ikhaya, ongakwenza ukubuza kulowo okodayiselile.

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe