ujikanelanga umuthi

Jikanelanga umuthi ujikanelanga usebenza wenza isibambelelo sothando, umuthi wokulapha idliso, uyasebenza kakhulu ekwenzeni umuntu akhumbule, wuphuzise izingane zesikole zizokhumbula kahle ezikufundisiwe ziphase kahle, umuthi wokuphasa. Ujikanelanha umuthi uyangena futhi emithini yokuhlukanisa abantu.

Wenzani umuthi ujikanelanga?

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe