Rozlina wenzani

Loslina umuthi wokuthi uthandeke ube nogazi , ubiza izinhlanhla kuthiwa uma uwusebenzise kakhulu izinsizwa azikuthandi zihlale zikuhalela ukukushaya ngenduku noma ungenzile lutho.

Losilina / Roslina / Rozlina Umuthi wokuthandwa emsebenzini nesikhundla. Uyangena emthini wezintombi noma wokuqonywa. Umuthi wokuvula inhlanhla. Uyangena emthini yokuthoba izinyawo ezibuhlungu. Uyangena emthini yokudonsa imali.

Wenzani roslina?

Rozlina wenza abantu besilisa bakushaye? uma ukholelwa ekutheni uroslina wenza abantu besilisa bakuthathe kancane, wuhlanganise nomuthi umhlonishwa uma uwusebenzisa ukuze abantu bezokuhlonipha futhi ngesikhathi esisodwa bakuthande.

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe