Umahlabekufeni umuthi wenzani?

Mahlabekufeni umuthi welapha isilonda esingapheli,iyakulapha ukuphelelwa amandla sewulele phansi usungasavuki. uyithaka nezinye izinduku ukuze isebenze ngempela okubalwa uNhlungunyembo and uMqalothi, uyenza impuphu uyigaye uyiphuze. umahlaba ekufeni uyangena emthini wokususa isilwane. uyangena emithini yokuqeda izinduna namathumba. Umuthi wokulapha izifo eziningi emzimbeni, umeqo, iqolo, izinhlungu zomzimba, ilumbo langasese. Uyangena ezifweni eziningi

wenzani umahlaba ekufeni

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe