mayisake iyeza

Mayisake umuthi osetshenziselwa ukubiza imali , inhlanhla, ugazi, ukuthandeka , kanye necala. Kuningi okunye okwenziwa yilomuthi. Umayisake uyasebenza futhi ezikhafulweni. Umuthi wokuthakatha umuntu ahlanye usebenzisa uMayisake omnyama.

Mayisake plant or tree is a muthi that is used in southern africa for attracting money, as a love charm and for court cases. Mayisake has different colours, there is white mayisake, there is red and black. Mayisake uses

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe