piles

Umhlume kubantu besilisa umila endukwini ube amaqhubu amancane amaningi anyanyekayo abuhlungu kumele uye kudokotela ngokushesha. What causes umhlume? umhlume is caused by a herpes simplex virus (HSV), known as herpes , it does spread from one person to another via contact nokuzithokozisa ngocansi ngaphandle kwesivikeli, ingakho kubalulekile ukusebenzisa ijazi lomkhwenyana, there is no cure for umhlume, uwutholile uwutholile there is no way back. Amakhambi namaphilisi ayawuthiba umhlume qede ubuye emva kwesikhathi. Imbiza yomhlume ayiwuqedi egazini, iyawunciphisa, ukhumbule imithi esizulu ayizilaphi izifo zabelungu , hiv ayilapheki ngomuthi wesizulu, corona ayelapheki ngomuthi wesizulu kanjalo nomhlungu awelapheki. Umhlume owelaphekayo ngama piles, kodwa umhlume oyizinduna oba ngemuva ezinqeni cha awelapheki nawo, izinduna eziba endaweni yokubhosha engikhuluma ngazo ezenziya wi virus yama herpes. Ziningi izinhlobo zomhlume ezinye ziyelapheka, inkinga isizulu sibiza zonke izifo ezingaphansi ngomhlume, kuhle uma sixoxa ngomhlume sifake amagama esingisi ukuthi uphethwe ngama piles or HSV.

Izincazelo zemithi

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe