amafutha katikoloshe

Amafutha katikoloshe in english we will say tikoloshe oil, ngamafutha lawa athakwayo enziwe ngezindlela eziningi bese ebizwa ngokuthi ngamafutha katikoloshe. Enziwa kanjani amafutha katikoloshe , uzothatha amafutha kaxamu uhlanganise nomkhondweni ukufake bhodleleni uyokugqiba endleleni ehamba bantu, lezithuzi bephithiza bedlula mhlambe 7 days ebese uyakukhipha ,usukhande amafutha katikoloshe kodwa ke ngoba ulwazi luyafihlwake ubuze uyekuloyo mkhulu noma ugogo abize inkomo yakhe akunike lolo Lwazi lakhe.

Le article ngayibhala 6 years ago, namhlanje ngibuyele ukuzofaka a comment, kungenzeka omunye umuntu noma inyanga iwenze ngenye idlela amafutha atikoloshe.

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe