yenzani ingwavuma?

ingwavuma umuthi uyawusebenzisa ukubuyisa umuntu okade uthandana naye,umuthi womsebenzi ingwavuma uyangena nasemithini yomsebenzi, umuthi wokuvula inhlanhla uyathakwa neminye imithi kuvuleke izinhlanhla ezivalekile, umuthi wokuvula amaphupho uyathakwa neminye imithi uvule amaphupho, umuthi wokuvula imimoya uyangena lapho ufuna ukuvula imimoya khona. Ingwavuma iyangena emithi yokushaya izitha.

Isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho uma usifuna ngithinte ngikudayise sona umuntu wakho abuye ngokushesha.

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe