Inhlabathi yamathuna yenzani?

inhlabathi yethuna isetshenziswa ezintweni ezimbi, inhlabathi yengcwaba iyaqhamuka kakhulu uma uya kubantu abahlolayo, abantu bayayithaka, ngokuthi baye kuyona , bayivuse ngayo umuntu osashona bamthume kuwena ukuthi akazokubulala noma enze into embi ethile kuwena.

inhlabathi yamathuna futhi iyangena emithini emibi, yokwenza ukuthi umuntu angalungelwa izinto zakhe. inhlabathi yamathuna is zulu word in english it means grave-site, it is used by izangoma and izinyanga to make a muthi, which normal harms someone's life.

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe