Isikhafulo samanzi olwandle

Isikhafulo samanzi olwandle sika mnelisi.com below we will explain isikhafulo works and how to prepare and use isikhafulo to bring back your ex wife or ex boyfriend. To use isikhafulo solwandle you will need the following supplies:

Step 1

Add your isikhafulo powder into your empty 500 ml bottle Add 250 ml sea water into your 500 ml bottle
Add running water into your 500 ml bottle

Step 3

Stand on your room facing an open window
Close your mixture with your thumb and Shake it for 30 seconds
Bring the bottle close to your mouth, call your ex boyfriend/girlfriends name and tell him to comeback
The spell is done you may throw away your mixture

ISikhafulo solwandle picture is shown below. isikhafulo solwandle somchamo

Ukubuyisa indoda ngomchamo namanzi olwandle sikuchazile lapha ngenhla kade senza isikhafulo solwandle. Sinama youtube video achaza ngaso isikhafulo. Ukubuyisa indoda ngokushesha, sinaso isikhafulo sesithombe esifundisa ukubuyisa indoda ngesithombe lesikhafulo sizokusiza uma ufuna ukubuyisa indoda ngokushesha. buyisa indoda ngesithombe ngokushesha Lapha ngezansi bheka youtube video efundisa ukubuyisa isithandwa sakho usebenzisa izikhafulo zethu, uzosizakala ukwazi ukubuyisa umuntu wakho ngokushesha. Buka le video uthole lonke ulwazi ngezikhafulo. Uqaphele ama scams online azibiza ngezangoma.

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp