Yini isikhafulo?

Siyini isikhafulo ? isikhafulo umuthi owusebenzisa ukubuyisa umuthi owawuthandana naye noma ofuna ukuthi umuntu okushelayo or omshelayo akuthande, isikhafulo futhi siyenziwa kumuntu othandana naye ukuvuselela uthando , siyenziwa futhi isikhafulo lapho wenza idliso lomoya futhi, isikhafulo sedlizo lomoya ngokujwayelekile sinezithako ezithi azifane nezithako zesikhafulo sokubuyisa umuntu owawuthandana naye. Isikhafulo umuthi wokubuyisa i ex. Isikhafulo umuthi wokubuyisa isithandwa sakho.

Senziwa kanjani isikhafulo?

Isikhafulo senziwa ngemithi noma senziwe ngesiwasho. Uma kuthakwa isikhafulo kufakwa okuningi ngesinye isikhathi kuyaba imithi kuphela.

Ukhafula kanjani nge holly ash? umlotha wamandiya uyasetshenziswa as isikhafulo uwuthela esandleni bese uyaphephetha ngawo.

Sisebenza kanjani isikhafulo? isiphephetho esikwenzayo ukuya kulomuntu omphephethayo sidlulise umlayezi uzobe engasalali ke ekugcabanga lowomuntu.

isikhafulo ongazenzela wena ekhaya.

isikhafulo home made ungazenzela wena ekhaya ngokuthatha impuphu emhlophe uyihlanganise nomlotha wamandiya holly ash bese ubeka esandleni umkhafule.

isikhafulo esenziwa ngomuthi wesintu

uma ungenankinga yokuzenzela wena isikhafulo usebenzisa imithi sizokufundisa ukuze uzenzele wena ekhaya isikhafulo ngemithi yesizulu. ukuzenzela isikhafulo ekhaya uzoding lemithi elandelayo:

wenze imphuphu lomuthi uwugxobe uwuhlanganise, bese uthola amanzi olwandle, amanzi omfula, amanzi emvula, amanzi esiphethu, ungawafaki amanzi amile. Bese uthola ibhodlela lakho lika 500ml, uyakhafula ekuseni, emini, ntambama, ebusuku, uvuka nango 0h00 ebusuku ususe uchuku.

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp