umabopha uses

mabopha umuthi uyathakwa futhi lapho kuthakwa umuthi wesibhamu kanye nommese. umabopha uyasebenza lapho uwuthaka nemithi ukuqeda umkhokha ekhaya lapho abantu beshona ngendlela embi belandelana. umabapha uyachela ekhaya ubamba abathakathi, uyangena emithi yebhola, uyangena emithini yokubamba abantu ukuthi benze okuthile isibonelo kade sisalusa sasiwusebenzisa ukuze singashawa emakhaya uma izinkomo zidle umbila.

Wenzani umabopha? umsebenzi kamabopha?

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe