wenzani umnganu?

mnganu umuthi uyawuphuza bese uyolala nomuntu ukuze ezwe wena wedwa, kodwa usuke uthakwe neminye imithi yokubamba umuntu. Umganu uyangena emithini yedlozi, umganu uyangena emithini yamagobongo, umganu uyangena emithini eyisihlanzi esibovu.

Wenzani umganu?

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe