Nkungwini uses

nkungwini umuthi uyangena emthini wecala. unkungwini uyangena kwiziqgabo. umuthi wenduku, izinsizwa ezidlala induku lezi ezishaya ngomuthi ziyawuthaka unkungwini ukuze uma ungena uvele ungaboni lutho kufilize amehlo induku isho ekhanda. Unkungwini uyangena emithini yebhola. uyangena emithini yokudlula emaphoyiseni, ekudluleni ezitheni, ekudluleni ezigebengwini kanye nakumapara, bonke laba uyazidlulela kubona bangakuboni.

Unkungwini umuthi uses:

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe